Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Państwowe fundusze celowe/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Remont drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo - Sokolniki (..)

Remont drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo - Sokolniki Wielkie na odcinku Brodziszewo - Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km

Herb i Godło Polski

4 kwietnia 2024 r. protokoloranym odbiorem zakończył się remont drogi nr 1862P Brodziszewo - Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo - Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 13 listopada 2023 r. podpisana została umowa z frimą Transbruk Marek Begier SKA na wykonanie zadania pn. „Remontu drogi powiatowej nr 1862 Brodziszewo - Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo - Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km". Nadzór inwestorki nad inwestycją pełnić będzie firma Vegur Magdalena Nowak. Prace zgodnie z harmonogramem zakończyć się mają w marcu 2024 r.

Całkowita planowana wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 1.983.801,44 zł przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.190.280,86 zł . Łączne nakłady finansowe obejmujące koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne wyniosą 2.002.251,44 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach podpisano umowę o dofinansowanie zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo - Sokolniki Wielkie na odcinku Brodziszewo - Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. dla zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych.

Całkowita planowana wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 2.456.402,16 zł przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 1.473.841,29 zł. Łączne nakłady finansowe obejmujące koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne szacuje się na kwotę 2.493.248,19 zł.

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wraz ze Starostą Szamotulskim Beatą Hanyżak, Wicestarostą Rafałem Zimny oraz Skarbnik Powiatu Agnieszką Szulczyk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie zgodnie z ogłoszoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 19 lipca 2023 r. podstawową listą rankingową zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych, dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach naboru na 2023 r., zadanie otrzymało wsparcie w wysokość 60 % szacowanej, kwalifikowalnej wartości tj. 1.473.841,29 zł. Całkowitą, przewidywaną wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowlane, szacuje się na 2.493.248,19 zł.

Remont obejmuje m.in.: odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej z miejscowym jej poszerzeniem na łuku do 6 m, ścinkę poboczy i obsypanie kruszywem łamanym, regulację zjazdów z kostki betonowej, remont zjazdów gruntowych z wykorzystaniem kruszywa grubości 20 cm, wymianę istniejących betonowych barier w rejonie przepusty na stalowe oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.

do góry