Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Gospodarki Nieruchomościami

Gospodarki Nieruchomościami

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Alicja Batura

Podstawowe zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Powiatu Szamotulskiego;
 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w zakresie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami;
 • prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości, ustalanie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia lub przejęcia nieruchomości, zwrotu wywłaszczanych nieruchomości, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości;
 • zbywanie i nabywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego;
 • ustalanie wysokości opłat tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego i Skarbu Państwa;
 • prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność;
 • przygotowanie projektów uchwał związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości przynależnych Powiatowi Szamotulskiemu;
 • prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości;
 • wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek, ciężarów realnych oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością z ksiąg wieczystych;
 • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami;
 • prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji gruntów;
 • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z podejmowaniem działalności inwestycyjnej na tych gruntach;
 • uzgadnianie w zakresie ochrony gruntów rolnych projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenie spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
 • prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych;
 • przyznawanie na własność działek gruntu rolnego i gruntu pod zabudowaniami osobom, którym przysługiwało prawo dożywotniego użytkowania w związku z przekazanym gospodarstwem Państwu.

Formularze, wnioski, pliki

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami znajdą Państwo TUTAJ.

do góry