Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Rada Powiatu

Rada Powiatu jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym Powiatu. Rada Powiatu Szamotulskiego składa się z dwudziestu jeden Radnych wybieranych przez mieszkańców w wyborach.

Do głównych zadań Rady Powiatu należy:

 • stanowienie prawa miejscowego (a więc obowiązującego lokalnie na podległym obszarze)
 • wybór i odwoływanie Zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Powiatu;
 • uchwalanie budżetu;
 • decydowanie o kierunkach działania Zarządu Powiatu;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu;
 • ocenianie prac Zarządu i udzielanie mu absolutorium.

Rada Powiatu Szamotulskiego (2018-2023)

Skład Rady Powiatu Szamotulskiego

 

W skład Rady Powiatu Szamotulskiego (kadencja 2018-2023) wchodzą:

 

 • Andrzej Grzeszczyk - Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego
 • Andrzej Hładki
 • Beata Hanyżak - Starosta Szamotulski
 • Bernadeta Markiewicz
 • Jan Pieprzyk
 • Józef Kwaśniewicz
 • Kazimierz Augustynek
 • Kazimierz Michalak - Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego
 • Maria Przybylska
 • Michał Karwacki
 • Monika Walentynowicz
 • Piotr Michalak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego
 • Przemysław Nowak
 • Radosław Łanoszka - Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego
 • Rafał Zimny - Wicestarosta Szamotulski
 • Roman Hojan
 • Ryszard Firlet
 • Sławomir Chamczyk
 • Tomasz Runowski
 • Włodzimierz Malinowski

 

 

Dyżury przewodniczącego Rady Powiatu Szamotulskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka pełni dyżur dla mieszkańców w każdy wtorek w godzinach 13.30 - 15.30.

Zainteresowanych spotkaniem z Panem Przewodniczącym, zapraszamy do siedziby Starostwa Powiatowego do pokoju nr 10 na I piętrze. 

 

Transmisje obrad

 

Posiedzenia Rady Powiatu Szamotulskiego śledzić można na bieżąco za pośrednictwem systemu e-sesja.

Aby przejść do transmisji kliknij TUTAJ

 

Archiwum posiedzeń wraz z nagraniami i porządkiem obrad znajdą Państwo na stronie www.powiatszamotulski.esesja.pl 

 

Zapytania i interpelacje Radnych

 

Szczegółowy rejestr interpelacji i zapytań Radnych złożonych w VI kadencji w latach 2018-2023 jest dostępny TUTAJ (kliknij).

 

 
 
do góry