Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Eko-logicznie/Sąsiedztwo wilków

Sąsiedztwo wilków

WilkPowrót wilków do lasów zachodniej Polski, w tym także na teren powiatu szamotulskiego, po wielu latach nieobecności, stał się faktem, o którym się słyszy i mówi coraz częściej. Należy stwierdzić, że jest to naturalne zjawisko, wynikające z objęcia wilka ochroną gatunkową, po jego wcześniejszym wytępieniu. Ze względu na długi czas, który upłynął od czasu zabicia ostatniego wilka na terenie Puszczy Noteckiej (lata 80. XX w.), odzwyczailiśmy się już od sąsiedztwa tych zwierząt. Nie dziwi więc pojawiające się wśród mieszkańców uczucie zaniepokojenia obecnością dużych drapieżników, zwłaszcza gdy lęk ten podsycany jest nierzetelnymi lub stronniczymi informacjami, które dopływają do nas z każdej strony, bez możliwości ich sprawdzenia czy weryfikacji.

Mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i konieczność dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym, wskazujemy poniżej odnośniki do wiarygodnych stron i opracowań (do pobrania w formie pdf), dotyczących koegzystencji człowieka z wilkami. Materiały zostały opracowane przez grono specjalistów ze Stowarzyszenia dla Natury “Wilk” i oparte na wieloletnich badaniach naukowych oraz pracy w terenie. Opisano w nich, w przystępny sposób, m. in. kiedy obecność wilków nikomu nie zagraża, a kiedy wymaga interwencji. Wskazano także zasady zachowania się człowieka w określonych sytuacjach. Ponadto w opracowaniach zawarto adresy instytucji i numery telefonów, pod które należy zgłaszać sytuacje wymagające interwencji. Zainteresowani hodowcy zwierząt, na stronie Stowarzyszenia znajdą także publikację opisującą metody ochrony inwentarza przed wilkami oraz opis procedury uzyskania odszkodowania za straty powodowane przez wilki.

Opracowania “Po sąsiedzku z wilkami” oraz “Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami”, dostępne na podanych poniżej stronach w formie pdf, które otrzymaliśmy w formie papierowej od Stowarzyszenia dla Natury “Wilk”, dostępne są w Wydziale Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska naszego Starostwa. Aby ułatwić Państwu dostęp do nich, przekazaliśmy je również do Gmin. Ich ilość jest jednak ograniczona.

 

https://polskiwilk.org.pl/edukacja/nasze-wydawnictwa

https://www.polskiwilk.org.pl/jak-chronic/po-sasiedzku-z-wilkami

https://www.polskiwilk.org.pl/wilk/fakty-i-mity/dlaczego-wilki-zabijaja-psy

https://www.polskiwilk.org.pl/jak-chronic/postepowanie-z-nieplochliwymi-wilkami

https://polskiwilk.org.pl/ochrona-inwentarza/metody-ochrony-inwentarza

 

do góry