Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Komunikacji, Transportu i Dróg

Komunikacji, Transportu i Dróg

 Sprawdź stan kolejkiZarejestruj wizytę

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Jacenty Grzęda

Podstawowe zadania Wydziału:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 • dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu lub uchyleniu zastawu rejestrowego oraz zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa;
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 • kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • przeprowadzanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką;
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z nadawaniem krajowych i międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem;
 • wydawanie kart parkingowych inwalidom;
 • wydawanie skierowań i zaświadczeń na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów;
 • wyznaczanie jednostek do parkowania i usuwania z drogi pojazdów;
 • prowadzenie spraw z zakresu prowadzonej przez podmioty gospodarcze działalności związanej z wykonywaniem przewozów regularnych osób;
 • prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 • prowadzenie spraw z zakresu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne osób, prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne;
 • prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na przewozy regularne osób oraz na przewozy regularne specjalne osób na obszarze Powiatu;
 • realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Szamotulskiego.

Czas pracy stanowisk obsługujących sprawy związane z rejestracją pojazdów

W związku ze zwiększoną ilością klientów chcących załatwić sprawy związane z zarejestrowaniem oraz przerejestrowaniem pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, uprzejmie Państwa informujemy, iż celem poprawy sytuacji w środy 26.02, 04.03, 11.03, 18.03, wydłużamy czas pracy Wydziału.

Stanowiska obsługujące sprawy związane z rejestracją i przerejestrowaniem pojazdów w ww. terminach przyjmować będą klientów w godzinach 7.30 - 16.30. 

Jednocześnie przypominamy, że w pozostałe dni tygodnia obsługa mieszkańców świadczona będzie w dotychczas obowiązujących godzinach, tj. między 7:45 a 14:30.

 

System kolejkowy i rejestracja wizyt on-line

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Powiatu Szamotulskiego dotyczące usprawnienia procesów obsługi klienta oraz minimalizacji czasu oczekiwania na załatwienie spraw w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, pod koniec października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Szamotułach wprowadzony został nowy system kolejkowy. Wdrożenie poprzedziło przygotowanie i opublikowanie nowego Regulaminu Obsługi Klientów.

Zrealizowane prace informatyczne pozwalają na udostępnienie mieszkańcom bieżących informacji na temat ilości wydanych numerków oraz śledzenie postępu kolejki. Informacje publikowane są pod adresem: kd.powiat-szamotuly.pl. Aktualizacja danych w systemie monitorującym odbywa się w czasie rzeczywistym. To zdecydowane ułatwienie zarówno dla mieszkańców, którzy udają się do Starostwa celem załatwienia sprawy, jak i dla oczekujących.

Od grudnia 2019 roku mieszkańcy Powiatu mają również możliwość elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Formularz rejestracyjny pozwala na zapisanie się na wizytę z wyprzedzeniem, a terminami obsługi mieszkańców umówionych on-line są środa i piątek.

Formularz rejestracji wizyt on-line dostępny jest pod adresem: kd.powiat-szamotuly.pl

 

Formularze, wnioski, pliki do pobrania

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg znajdą Państwo pod poniższymi likami:

 
do góry