Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Komunikacji, Transportu i Dróg

Komunikacji, Transportu i Dróg

 Sprawdź stan kolejkiZarejestruj wizytę

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Jacenty Grzęda

Podstawowe zadania Wydziału:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 • dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu lub uchyleniu zastawu rejestrowego oraz zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa;
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 • kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • przeprowadzanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką;
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z nadawaniem krajowych i międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem;
 • wydawanie kart parkingowych inwalidom;
 • wydawanie skierowań i zaświadczeń na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów;
 • wyznaczanie jednostek do parkowania i usuwania z drogi pojazdów;
 • prowadzenie spraw z zakresu prowadzonej przez podmioty gospodarcze działalności związanej z wykonywaniem przewozów regularnych osób;
 • prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 • prowadzenie spraw z zakresu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne osób, prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne;
 • prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na przewozy regularne osób oraz na przewozy regularne specjalne osób na obszarze Powiatu;
 • realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Szamotulskiego.

Czas pracy stanowisk obsługujących Klientów

 

Obsługa mieszkańców odbywa się w godzinach między 7:45 a 14:30.

Informujemy, że wszelkie niezbędne płatności związane z rejestracją pojazdów, wymianą dokumentów oraz za udzielone pełnomocnictwo można zrealizować bezgotówkowo bezpośrednio w Wydziale.

 

 

Aktualne zasady funkcjonowania Wydziału (od 17.05.2021)

 

Poniżej przedstawiamy Państwu procedury, które wdrażamy od dnia 17 maja 2021 r. w obsłudze interesantów przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg tut. Starostwa, w celu umożliwienia Państwu bezpiecznego realizowania wszystkich spraw z jednoczesnym powrotem do bezpośredniej obsługi klientów.

Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wg kolejności przybywających klientów.

 1. Z dniem 08 maja br. dotychczasowa skrzynka email: komunikacja@szamotuly.com.pl zostaje wyłączona. Zgłoszone przez nią pozytywnie zweryfikowane sprawy będą realizowane w terminie 10 -14 maja 2021 r. W przypadku weryfikacji negatywnej oraz niezałatwieniu zgłoszonej sprawy, w ww. terminie, ze względu na rozpoczęcie obsługi bezpośredniej, prosimy o osobiste stawiennictwo w Wydziale od dnia 17 maja 2021 r.
 2. Nadal do odwołania wyłączony zostaje system umożliwiający umawianie wizyty w Wydziale przez internet.
 3. Realizacja obsługi na dany dzień w Wydziale odbywać się będzie co do zasady zgodnie z Regulaminem Obsługi Klientów wprowadzonym Zarządzeniem Starosty 18 listopada 2019r., opublikowanym na stronie: http://kd.powiat-szamotuly.pl/files/regulamin.pdf co oznacza, że każdy klient chcąc załatwić sprawę z kategorii: prawo jazdy, rejestracja pojazdów oraz transport może jednorazowo załatwić JEDNĄ sprawę. Natomiast sprawy z kategorii dowody rejestracyjne - jednorazowo można załatwić TRZY sprawy.
 4. Na terenie Starostwa obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej - maseczki.
 5. Przypominamy, że pozostaje nadal możliwość zgłoszenia zbycia, nabycia i wyrejestrowania pojazdu za pomocą poczty tradycyjnej na adres tut. Starostwa, a także za pomocą platformy www.epuap.gov.pl lub przez stronę: www.esp.pwpw.pl. Natomiast wszelkie inne sprawy załatwiane będą bezpośrednio przy okienku w Wydziale.
 6. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych spraw w Wydziale należy wybrać odpowiedni numer telefonu pod którym urzędnicy odpowiedzą na Państwa pytania:

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Formularze, wnioski, pliki do pobrania

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg znajdą Państwo pod poniższymi likami:

 
do góry