Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Komunikacji, Transportu i Dróg

Komunikacji, Transportu i Dróg

 Sprawdź stan kolejkiZarejestruj wizytę
 

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Jacenty Grzęda

Podstawowe zadania Wydziału:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 • dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu lub uchyleniu zastawu rejestrowego oraz zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa;
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 • kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • przeprowadzanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką;
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z nadawaniem krajowych i międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem;
 • wydawanie kart parkingowych inwalidom;
 • wydawanie skierowań i zaświadczeń na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów;
 • wyznaczanie jednostek do parkowania i usuwania z drogi pojazdów;
 • prowadzenie spraw z zakresu prowadzonej przez podmioty gospodarcze działalności związanej z wykonywaniem przewozów regularnych osób;
 • prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 • prowadzenie spraw z zakresu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne osób, prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne;
 • prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na przewozy regularne osób oraz na przewozy regularne specjalne osób na obszarze Powiatu;
 • realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Szamotulskiego.

Czas pracy stanowisk obsługujących Klientów

 

Obsługa mieszkańców odbywa się w godzinach między 7:45 a 14:30.

Informujemy, że wszelkie niezbędne płatności związane z rejestracją pojazdów, wymianą dokumentów oraz za udzielone pełnomocnictwo można zrealizować bezgotówkowo bezpośrednio w Wydziale.

 

 

 

Formularze, wnioski, pliki do pobrania

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg znajdą Państwo pod poniższymi likami:

 
do góry