Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Komunikacji, Transportu i Dróg

Komunikacji, Transportu i Dróg

 Sprawdź stan kolejkiZarejestruj wizytę

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Jacenty Grzęda

Podstawowe zadania Wydziału:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 • dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu lub uchyleniu zastawu rejestrowego oraz zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa;
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 • kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • przeprowadzanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką;
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z nadawaniem krajowych i międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem;
 • wydawanie kart parkingowych inwalidom;
 • wydawanie skierowań i zaświadczeń na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów;
 • wyznaczanie jednostek do parkowania i usuwania z drogi pojazdów;
 • prowadzenie spraw z zakresu prowadzonej przez podmioty gospodarcze działalności związanej z wykonywaniem przewozów regularnych osób;
 • prowadzenie spraw z zakresu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 • prowadzenie spraw z zakresu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne osób, prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne;
 • prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na przewozy regularne osób oraz na przewozy regularne specjalne osób na obszarze Powiatu;
 • realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Szamotulskiego.

Czas pracy stanowisk obsługujących sprawy związane z rejestracją pojazdów

 

Obsługa mieszkańców odbywa się w godzinach między 7:45 a 14:30.

Informujemy, że wszelkie niezbędne płatności związane z rejestracją pojazdów, wymianą dokumentów oraz za udzielone pełnomocnictwo można zrealizować bezgotówkowo bezpośrednio w Wydziale.

 KOMUNIKAT!

W związku z obserwowanym wzrostem dynamiki zakażeń na terenie Powiatu Szamotulskiego oraz w trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne klientów, informujemy, że  od dnia 26 sierpnia br. wprowadzona zostaje przerwa techniczna od  11.00  do 11.30,  w obsłudze Wydziału  Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

W tym czasie wszystkie przestrzenie wspólne, ciągi komunikacyjne, winda, biletomat oraz toalety podlegać będą dezynfekcji. Natomiast po godzinie 15.30  dezynfekcji podlegać będą także ławki zewnętrzne oraz teren przed budynkiem starostwa. Działania te mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w miejscach publicznych o dużej przepustowości klientów.

Powyższe działania służyć mają poprawie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

System kolejkowy i rejestracja wizyt on-line

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Powiatu Szamotulskiego dotyczące usprawnienia procesów obsługi klienta oraz minimalizacji czasu oczekiwania na załatwienie spraw w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, pod koniec października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Szamotułach wprowadzony został nowy system kolejkowy. Wdrożenie poprzedziło przygotowanie i opublikowanie nowego Regulaminu Obsługi Klientów.

Zrealizowane prace informatyczne pozwalają na udostępnienie mieszkańcom bieżących informacji na temat ilości wydanych numerków oraz śledzenie postępu kolejki. Informacje publikowane są pod adresem: kd.powiat-szamotuly.pl. Aktualizacja danych w systemie monitorującym odbywa się w czasie rzeczywistym. To zdecydowane ułatwienie zarówno dla mieszkańców, którzy udają się do Starostwa celem załatwienia sprawy, jak i dla oczekujących.

Od grudnia 2019 roku mieszkańcy Powiatu mają również możliwość elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Formularz rejestracyjny pozwala na zapisanie się na wizytę z wyprzedzeniem.

Formularz rejestracji wizyt on-line dostępny jest pod adresem: kd.powiat-szamotuly.pl. Przy wpisywaniu nr VIN prosimy podać 5 ostatnich cyfr.

 

UWAGA!

Od poniedziałku 17.08.2020 r. osoby rejestrujące wizytę on-line są zobowiązane do przesłania w ciągu 24 godzin od dokonanej rezerwacji, skanu lub zdjęć wszystkich niezbędnych dokumentów pojazdu rejestrowanego (łącznie z nr VIN), celem wstępnej weryfikacji i porównania z numerem (ostatnie 5 cyfr) podanym przy internetowej rezerwacji biletu. Konieczne jest też załączenie do maila pobranego z systemu indywidualnego kodu rezerwacji - plik PDF. W przypadku braku potwierdzenia sprawy, skanów lub zdjęć dokumentów, bilet zostanie automatycznie anulowany, a przypisany numer zostanie zwrócony do systemu, co umożliwi dokonanie rezerwacji innej osobie.

Skany lub zdjęcia cyfrowe (w formie pliku *.pdf lub *.jpg) dokumentu prosimy przesyłać na adres:  podając nazwisko oraz nr telefonu, celem ewentualnej konieczności kontaktu lub wyjaśnienia wątpliwości.

 

 KOMUNIKAT!

W związku z obserwowanym wzrostem dynamiki zakażeń na terenie Powiatu Szamotulskiego oraz w trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne klientów, informujemy, że  od dnia 26 sierpnia br. wprowadzona zostaje przerwa techniczna od  11.00  do 11.30, w obsłudze Wydziału  Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

W tym czasie wszystkie przestrzenie wspólne, ciągi komunikacyjne, winda, biletomat oraz toalety podlegać będą dezynfekcji. Natomiast po godzinie 15.30  dezynfekcji podlegać będą także ławki zewnętrzne oraz teren przed budynkiem starostwa. Działania te mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w miejscach publicznych o dużej przepustowości klientów.

Powyższe działania służyć mają poprawie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Formularze, wnioski, pliki do pobrania

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg znajdą Państwo pod poniższymi likami:

 
do góry