Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Gmina Wronki

Warta we Wronkach 

Wronki - któż o nich nie słyszał?! To przecież na tutejszych boiskach grała słynna Amica, to tutaj działa jeden z największych zakładów karnych w Polsce. Ale czy tylko? Oczywiście, że nie!
Gmina Wronki kryje wiele bezcennych skarbów architektonicznych, a jej położenie sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. To tu poczujesz naturę i kulturę. Odetchniesz, pełną piersią. Nie czekaj... Niech Wronki Cię zaskoczą!

#szamotulski #tradycja

 

Wieża ciśnień i kompleks więzienny

Wieża ciśnień WronkiBez wątpienia jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów we Wronkach jest tutejsza wieża ciśnień. Budynek wchodzi w skład znanego na całą Polskę kompleksu więziennego. 30-metrowa wieża, wraz z przynależnym wybudowanym na planie krzyża zakładem karnym, powstała w 1893 roku. Jej styl przywodzić może na myśl średniowieczne budowle obronne.

Kilka lat temu pojawiły się domniemania, jakoby ziemie wronieckie skrywały w sobie zrabowane podczas wojny skarby III Rzeszy. Na chwilę obecną przypuszczenia się nie potwierdziły, jednak warto wspomnieć, że tutejsza wieża ciśnień, a dokładnie teren pod nią, znalazła się na liście obiektów, który potencjalnie mógłby służyć ukryciu kosztowności.

Klasztor o. Franciszkanów

Klasztor we WronkachNie od zawsze tutejszy kościół był własnością Zakonu Franciszkańskiego. Pierwotny klasztor wybudowali Dominikanie sprowadzeni tutaj w XIII w. przez księcia wielkopolskiego Przemysła II. Wzniesiony przez nich zespół klasztorny uległ jednak zniszczeniu w roku 1603. Pod koniec XVII w. dzięki fundatorowi Janowi Korzbok Łąckiemu postanowiono odbudować kościół. Na przestrzeni wieków budynek trafiał jednak z rąk do rąk, pełniąc rozmaite funkcje, nie zawsze adekwatne do celów sakralnych w jakich został utworzony. Świetność udało mu się przywrócić dopiero w latach 90 ubiegłego wieku, kiedy to działalność w nim zainaugurowało Wyższe Seminarium Duchowne, wchodzące dziś w skład Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Barokowa świątynia nosi nazwę kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Kościół św. Katarzyny

Poźnogotycki kościół św. Katarzyny pochodzi z połowy XVI w. jednak po pożarach jakie dotknęły miasto w 1641 i 1780 r. dwukrotnie uległ poważnemu zniszczeniu. Piękno przywrócono obiektowi w latach 1817-1836. W połowie XX w. pierwotny gotycki wygląd zyskało natomiast prezbiterium kościoła. Zrekonstruowane krzyżowo-żebrowe sklepienie oraz ustawiono ołtarz główny w formie tryptyku. W jego wnętrzach kryją się m.in. trzy późnoklasycystyczne ołtarze. W ołtarzu głównym zachowała się gotycka rzeźba Chrystusa Vir Dolorum z ok. 1500 r. Równie cennym obiektem jest gotycka Pieta z końca XVI w., a także cudowny obraz Matki Bożej Śnieżnej.

Stary spichlerz i Muzeum Regionalne

Odwiedzając Wronki warto zajrzeć do mieszczącego się we wnętrzach dawnego spichlerza Muzeum Ziemi Wronieckiej. W XIX-wiecznym, ceglanym budynku ulokowano cztery ekspozycje muzealne - archeologiczną (z kolekcją eksponatów z okresu kultury łużyckiej), historyczną - upamiętniającą dzieje miasta i regionu z XIX i XX wieku, przyrodniczą - podkreślającą fenomen i piękno Puszczy Noteckiej, oraz etnograficzną - prezentującą przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze i opowiadającą o życiu tutejszych rzemieślników. Turystów wita umieszczona na dziedzińcu spichlerza drewniana rzeźba księcia wielkopolskiego Przemysła II.

Zobacz również

Do innych zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Wronki należą:

 • Zespół pałacowy w Pożarowie (2 poł. XIX w.)
 • Zespół pałacowy w Biezdrowie (2 poł. XIX w.)
 • Zespół pałacowy we Wróblewie z interesującą kolumną Kwileckich (2 poł. XIX w.)
 • Zespół pałacowy w Nowej Wsi
 • Unikalny układ urbanistyczny dawnego miasta w Wartosławiu
 • Kościół w Chojnie
 • Kościół p.w. św. Mikołaja w Biezdrowie (1 poł. XV w./ 1784 r./ koniec XIX w.)
 • Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Wartosławiu (1 poł. XX w.)
 • Kościół cmentarny fil. p.w. Św. Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu (1785 r.)
 • Dworzec kolejowy we Wronkach (2 poł. XIX w.)
 • Figura św. Jana Nepomucena we Wróblewie

 

 Autorzy zdjęć: Tomasz Kotus, Jerzy Walkowiak

do góry