Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Finansów

Zakres działalności Wydziału

Skarbnik Agnieszka Szulczyk

Podstawowe zadania Wydziału:

 • opracowywanie projektu budżetu Powiatu, nadzór nad jego realizacją oraz dokonywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu;
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;
 • windykacja należności budżetowych;
 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Powiatu;
 • prowadzenie kontroli finansowej oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych;
 • rozliczanie dotacji celowych i innych środków przyznanych do dyspozycji Powiatu;
 • przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 • prowadzenie ewidencji majątku Powiatu;
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Starostwa.

Dane do rozliczeń

Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

NIP: 787-209-39-67    REGON: 631257986

B.S. Duszniki O/Szamotuły
70 9072 0002 0430 0003 2370 0101

 

do góry