Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Eko-logicznie/Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami obejmuje procesy związane ze zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, unieszkodliwianiem i obrotem odpadami. Z kolei gospodarka odpadami jest zatem pojęciem szerszym obejmującym zarówno wytwarzanie odpadów, jak i gospodarowanie nimi.

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi określana jest przez prawo, które w dużym uproszczeniu nakłada na obywateli obowiązek gromadzenia i segregowania odpadów, a na gminy odbiór, składowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi opiera się na ich unieszkodliwianiu i odzysku. Odzysk odpadów polega na takim wykorzystaniu odpadów, aby nie wywierały negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko. Przykładem odzysku jest recykling, spalanie i kompostowanie.

Biorąc pod uwagę nasz wspólny obowiązek dbałości o lokalne środowisko naturalne dołóżmy wszelkich starań by  nasze postępowanie z odpadami było jak najbardziej świadome i wynikające z wiedzy na temat ich gospodarowania. 

Segregacja

do góry