Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Wydziały/Geodezji, Kartografii i Katastru

Geodezji, Kartografii i Katastru

E-usługi

Zakres działalności Wydziału

Dyrektor Rafał Pawlęty

Podstawowe zadania Wydziału:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
   1. ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
   2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   3. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  2. tworzenie i prowadzenie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
  3. tworzenie i prowadzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  4. tworzenie i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
  5. tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 • wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w przedmiocie:
  1. zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
  2. rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  3. mapy ewidencji gruntów i budynków,
  4. rejestru cen i wartości nieruchomości,
  5. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  6. bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  7. bazy danych obiektów topograficznych,
  8. mapy zasadniczej,
  9. innych materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
  • uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
  • weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
  • przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wyłączanie materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz przekazywanie ich do właściwych archiwów państwowych,
  • uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
  • utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
  • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych,
  • uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • zakładanie osnów szczegółowych,
  • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  • realizacja zadań dotyczących budowy i rozwoju Systemów Informacji Przestrzennej, w tym tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych oraz harmonizacja baz danych georeferencyjnych,
  • prowadzenie spraw i obsługi administracyjno-technicznej, w tym kompletowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z podejmowaniem działalności inwestycyjnej na tych gruntach,
  • uzgadnianie w zakresie ochrony gruntów rolnych projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Formularze, wnioski, pliki

Wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo, a także inne dokumenty udostępniane Mieszkańcom przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru znajdą Państwo TUTAJ.

do góry