Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Turysty/Przyroda/Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne

Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne

Ścieżki przyrodnicze i pomniki przyrody

Powiat Szamotulski odznacza się licznymi walorami krajobrazowymi. Na jego terenie znajdują się ścieżki dydaktyczne pozwalające na zapoznanie się z wartymi uwagi elementami środowiska przyrodniczego oraz rezerwaty - ornitologiczny, florystyczny i torfowiskowy. Znajdą tu też Państwo liczne pomniki przyrody. Ścieżki i rezerwaty skupiają się w okolicy leśnictw, które najczęściej sprawują nad nimi opiekę. Jeśli zatem mają Państwo ochotę na aktywny wypoczynek z naturą w tle, serdecznie zapraszamy do nas!

#powiat #nowoczesność

 

ŚCIEŻKI PIESZE PRZYRODNICZO-EDUKACYJNE

Szlakiem Kani Rudej

 

Lokalizacja: Gmina Pniewy, Nadleśnictwo Pniewy, leśnictwo Dąbrowa

Typ: ścieżka piesza

Otoczenie: las, pole, łąka

Nawierzchnia: leśna utwardzona i nieutwardzona, polna, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

Długość trasy: piesza 2,2 km

Czas przejścia: ok. 45 min.

Tematyka: gospodarka leśna, ochrona przyrody, ekologia

Na trasie: szkody wyrządzone przez brudnicę mniszkę, krajobraz dawnej puszczy (las łęgowy i olsowy), spróchniałe pnie drzew będące siedliskami owadów, rozmaite gatunki ptactwa (w tym kania ruda), łąki torfowe, samosiejki (obrazujące jak samodzielnie odradza się las), drzewa doborowe, pomniki przyrody w tym dęby szypułkowe, klon zwyczajny i wiąz polny. Ścieżka przemierza też skrajem rezerwatu przyrody „Las grądowy nad Mogilnicą”.

Inne atrakcje: możliwość odwiedzenia ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie, do której przynależy szkółka, poznania ciekawych gatunków roślin, zapoznania ze specyfiką pracy leśnika, zorganizowania ogniska (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Pozostałe informacje: w kompleksie leśnym usytuowany jest ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ścieżka przystosowana do potrzeb biegaczy i osób uprawiających Nordic Walking (oznaczenia i polany do rozgrzewki)

Zarządca ścieżki: Nadleśnictwo Pniewy (tel. +48 061 29 36 420)

 

Więcej nt. ścieżki przeczytają Państwo TUTAJ.

 

Ścieżka Kani Rudej

 

Dębowy Las

 

Lokalizacja: Gmina Obrzycko, Nadleśnictwo Oborniki, leśnictwo Daniele

Typ: ścieżka piesza, ścieżka rowerowa

Otoczenie: las

Nawierzchnia: leśna miejscami utwardzona, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Długość trasy: 6 km (istnieje możliwość skrócenia drogi)

Czas przejścia: 1,5-2 godz.

Tematyka: gospodarka leśna, ochrona przyrody

Na trasie: pomniki przyrody, w tym: głaz narzutowy „Kwiryn” i najgrubsza w Polsce czeremcha zwyczajna, pogorzeliska i siedliska wilgotne. Ścieżka graniczy z Rezerwatem przyrody "Świetlista Dąbrowa".

Inne atrakcje: możliwość zorganizowania ogniska (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Zarządca ścieżki: Nadleśnictwo Oborniki (tel. +48 061 29 71 302)

 

Duszniki

 

Lokalizacja: Gmina Duszniki, Nadleśnictwo Pniewy, leśnictwo Duszniki

Typ: ścieżka piesza, ścieżka rowerowa

Otoczenie: pole, łąka, las

Nawierzchnia: leśna utwardzona i nieutwardzona, polna, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

Długość trasy: 7 km

Czas przejścia: piesza ok. 2 godz., rowerowa ok. 1 godz.

Tematyka: gospodarka leśna, ochrona przyrody, ekologia

Na trasie: bagienka leśne, łąki, punkty dokarmiania zwierzyny. Okazałe ponad stuletnie modrzewie polskie (16) wchodzące w skład rezerwatu przyrody „Duszniczki”.

Inne atrakcje: możliwość zorganizowania ogniska (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Zarządca ścieżki: Urząd Gminy Duszniki (tel. +48 061 29 19 075)

 

Sosnowym Szlakiem

 

Lokalizacja:

Gmina Wronki, Nadleśnictwo Wronki, leśnictwa Smolnica i Jasionna

Typ: ścieżka piesza, ścieżka rowerowa

Otoczenie: pole, łąka, las

Nawierzchnia: leśna nieutwardzona, polna, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

Długość trasy: 5,1 km (2 pętle o dł. 2,0 km i 3,1 km)

Czas przejścia: piesza ok. 2 godz.

Tematyka: budowa i mieszkańcy lasu, gospodarka leśna, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przyrody, ekologia

Na trasie: figura MB Puszczańskiej i licząca 160 lat martwa sosna.

Inne atrakcje: możliwość zorganizowania ogniska (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Zarządca ścieżki: Nadleśnictwo Wronki (tel. +48 67 254 01 48)

 

Więcej nt. ścieżki przeczytają Państwo TUTAJ.

 

 

 

REZERWATY PRZYRODY

Brzęki przy Starej Gajówce

 

Lokalizacja: Gmina Kaźmierz

Typ: rezerwat leśny

Data powstania: 1959 r.

Powierzchnia: 6,45 ha

 

Gatunki objęte ochroną: jarząb brekinia (Sorbus torminalis) inaczej nazywany brzękiem, około 37 okazów,

 

 

Bytyńskie Brzęki

 

Lokalizacja: Gmina Kaźmierz

Typ: rezerwat leśny

Data powstania: 1959 r.

Powierzchnia: 15,15 ha

Gatunki objęte ochroną: jarząb brekinia (Sorbus torminalis), wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, pomnikowe okazy dębów

 

Duszniczki

 

Lokalizacja: Gmina Duszniki

Typ: rezerwat leśny

Data powstania: 1958 r.

Powierzchnia: 0,77 ha

Gatunki objęte ochroną: modrzew polski (Larix polonica)

 

Huby Grzebieniskie

 

Lokalizacja: Gmina Kaźmierz

Typ: rezerwat florystyczny

Data powstania: 1958 r.

Powierzchnia: 14,82 ha

Gatunki objęte ochroną: obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) - jedyne stanowisko w Wielkopolsce, lilia złotogłów (Lilium martagon)

 

Jakubowo

 

Lokalizacja: Gmina Pniewy

Typ: rezerwat leśny

Data powstania: 1959 r.

Powierzchnia: 4,02 ha

Gatunki objęte ochroną: wielogatunkowy las liściasty w stanie zbliżonym do naturalnego ze stanowiskiem jarzębu brekinii Sorbus torminalis, buk pospolity (Fagus silvatica) 

 

Las Grądowy nad Mogilnicą

 

Lokalizacja: Gmina Pniewy

Typ: rezerwat leśny

Data powstania: 1958 r.

Powierzchnia: 7,32 ha

Gatunki objęte ochroną: wielogatunkowy i wielopiętrowy las grądowy, lilia złotogółw (Lilium martagon), wydmuchrzyca zwyczajna (Leymus europaeus), buki i dęby

 

 

do góry