Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza  Polityka  prywatności  określa  zasady  ochrony prywatności Użytkowników i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych, w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Dokładamy wszelkich starań, aby funkcjonowanie witryny internetowej odbywało się zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz w zgodności z przepisami prawa, w szczególności:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zmianami)

Definicje

 1. Cookies - pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci  masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego;
 2. Prezes UODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
 3. Google Analytics - oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 4. Polityka Prywatności - niniejszy dokument określający zasady zbierania danych
 5. Serwisie Internetowy - strony lub serwisy internetowe prowadzone przez Powiat Szamotulski
 6. Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L Nr 119, str. 1);
 7. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

Zakres zbieranych danych

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań oraz w celach statystycznych, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, pobierane są następujące informacje:

 • używany typ przeglądarki internetowej;
 • czas otrzymania żądania od klienta;
 • informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
 • typ systemu operacyjnego.

Oprócz ww. danych serwis internetowy  pobiera  w  sposób  automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie do analiz statystycznych.

Cookies

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies.
 2. Pliki cookies generują się po odczytaniu informacji o polityce prywatności, po wejściu na stronę zawierającą mapę oraz po wejściu na stronę zapisujące informacje do statystyk Google.
 3. Cookies w  żaden  sposób  nie  modyfikują  pozostałych  danych  znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie  systemu operacyjnego.
 4. Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies jednak to może spowodować, że niektóre funkcjonalności strony internetowej przestaną być dostępne.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego jest Starostwo Powiatowe w Szamotułach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły,

Inspektor ochrony danych

Starosta Powiatowy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  kontaktować poczty elektronicznej pod adresem: lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Informacje o przysługujących prawach

W każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W ww. sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

do góry