Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Urząd/Pomoc dla Obywateli Ukrainy

Pomoc dla Obywateli Ukrainy

 

Infolinia/Гаряча лінія

Powiatowa infolinia dla uchodźców

Telefon 506 539 416 czynny jest obecnie w dni robocze w godz. 8-15.

Районна гаряча лінія для біженців

Телефон 506 539 416 в даний час відкритий в будні дні у годинах 8-15.

 

Wolontariat/Волонтерство

Zachęcamy do wstępowania w szeregi wolontariuszy, którzy zaangażują się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W celu usprawnienia pomocy, zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety, która pomoże koordynować działania związane z tłumaczeniem lub każdym innym rodzajem wsparcia w przyjęciu uchodźców ze wschodu.

Ankieta dla wolontariuszy

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel: 506 539 416 na adres e-mail:

Ми закликаємо вас приєднатися до лав волонтерів, які будуть залучені до допомоги біженцям з України. З метою поліпшення допомоги ми рекомендуємо вам заповнити анкету нижче, яка допоможе координувати діяльність, пов'язану з перекладом або будь-яким іншим видом підтримки в прийомі біженців зі Сходу.

Опитування волонтерів

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном: 506 539 416 на адресу електронної пошти:

Kursy językowe dla Uchodźców/Kурс з основ польської мови для Біженців

 

Kurs „Podstawy języka polskiego”

Terminy następnych kursów językowych podamy wkrótce.

Курси «Основи польської мови»

 Дати наступних мовних курсів будуть оголошені найближчим часом.

 

Edukacja/Освіта

 

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Informujemy, że dzieci i młodzież z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskich szkołach. Uczniowie od klasy 9 do 11 szkoły ukraińskiej mogą korzystać z nauki w szkołach powiatowych na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Aby umożliwić kontynuację nauki, należy wypełnić odpowiednie dokumenty. Jeżeli dana placówka nie będzie dysponowała miejscem, uczeń zostanie skierowany do innej szkoły na terenie powiatu.

Poniżej przedstawiamy listę szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Szamotulski:

Nazwa placówki

Kierunki kształcenia

Adres (kontakt)

I Liceum Ogólnokształcące

im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach

 

Liceum Ogólnokształcące

(4-letnia średnia szkoła ogólnokształcąca)

 

ul. Mickiewicza 9

64-500 Szamotuły

tel. (61) 29 21 614

 

Dyr. Justyna Szaniawska - Budaj

Zespół Szkół Nr 2

im. Stanisława Staszica w Szamotułach

 

Liceum Ogólnokształcące

(4-letnia średnia szkoła ogólnokształcąca)

 

Technikum

(5-letnia średnia szkoła zawodowa)

 

kierunki kształcenia:

- architektury i krajobrazu

- technologii żywności

- żywienia i usług gastronomicznych

- rolnictwa

 

Branżowa szkoła I stopnia

(3-letnia wielobranżowa szkoła zawodowa)

 

 

ul. Szczuczyńska 3

64-500 Szamotuły

tel. (61) 29 21 559

 

Dyr. Zygmunt Sługocki

Zespół Szkół Nr 3

im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

 

Technikum

(5-letnia średnia szkoła zawodowa)

 

kierunki kształcenia:

- rachunkowość

- ekonomia

- handel

- logistyka

- mechanika

 

Branżowa szkoła I stopnia

(3-letnia wielobranżowa szkoła zawodowa)

 

ul. Mickiewicza 4

64-500 Szamotuły

tel.  (61) 29 26 251

 

Dyr. Danuta Kubiaczyk

 

 

Zespół Szkół Nr 1

im. Powstańców Wielkopolskich

we Wronkach

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące

(4-letnia średnia szkoła ogólnokształcąca)

 

Technikum

(5-letnia średnia szkoła zawodowa)

 

kierunki kształcenia:

- energetyka

- automatyka

- informatyka

- mechatronika

 

 

 

ul. Leśna 17

64-510 Wronki

tel. (67) 25 40 213

 

Dyr. Monika Kozber

Zespół Szkół Nr 2

im. Stanisława Konarskiego we Wronkach

 

Technikum

(5-letnia średnia szkoła zawodowa)

 

kierunki kształcenia:

- ekonomia

- budownictwo

- organizacja turystyki

 

Branżowa szkoła I stopnia

(3-letnia wielobranżowa szkoła zawodowa)

 

ul. Powstańców Wlkp. 25

64-510 Wronki

tel. (67) 25 41 176

sekretariat@zs2-wronki.pl

 

Dyr. Sławomir Barszczewski

Niezależnie od powyższych Powiat Szamotulski prowadzi Zespół Szkół Specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach

ul.Kołłątaja 1

Tel: 61 29 20 937

e-mail: zss-szamotuly@o2.pl

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych od kwietnia do września rozpocznie naukę języka polskiego.

Ponadto Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szamotułach prowadzić będą konsultacje dla rodziców w sprawie umieszczenia dziecka ukraińskiego w polskiej placówce edukacyjnej, kontakt: 664 064 138

Możliwe jest także skorzystanie z interwencji kryzysowej, czyli wsparcia psychologów dzieci, młodzieży i dorosłych (wsparcie w języku polskim lub angielskim - na poziomie komunikatywnym), kontakt:

664 064 138 - Szamotuły
67 25 40 353 - Wronki

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawia najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu edukacji z odniesieniem do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomogą one w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski. Polski system edukacji obejmuje szkolnictwo publiczne i niepubliczne.

Szczegółowe informacje:

Informator dla cudzoziemców dotyczący polskiego systemu edukacji opracowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ko.poznan.pl)

Підтримка для учнів з України

Повідомлюємо, що діти та молодь з України мають право продовжувати навчання в польських школах. Учні 9-11 класів української школи можуть користуватися навчанням у повітових школах на тих самих умовах, що й польські учні. Для продовження навчання необхідно заповнити відповідні документи. Якщо в даному навчальному закладі немає місця, учень може бути направлений до іншої школи в повіті.

Нижче представляємо список шкіл та установ, якими керує Шамотульський повіт:*

Найменування

Cпеціальності

Адреса (контакт)

I Загальноосвітній Ліцей імені Петра Скарги в Шамотулах

Загальноосвітній ліцей

(4-річна загальноосвітня середня школа)

 

вул. Mickiewicza 9

64-500 Szamotuły

тел. (61) 29 21 614

 

Дир. Justyna Szaniawska - Budaj

Комплекс шкіл 2 імені Станіслава Сташиця в Шамотулах

 

Загальноосвітній ліцей

(4-річна загальноосвітня середня школа)

 

Технікум

(5-річна середня професійна школа)

 

спеціальності:

- ландшафтний дизайн

- харчові технології

- харчування та гастрономічні послуги

- сільське господарство

 

Бранжова школа (заводова) I ступеня

(3-річна заводова школа)

 

вул. Szczuczyńska 3

64-500 Szamotuły

тел. (61) 29 21 559

 

Дир. Zygmunt Sługocki

Комплекс шкіл 3

імені Гуго Коллонтая в Шамотулах

 

Технікум

(5-річна середня професійна школа)

 

спеціальності:

- бухгалтерія

- економіка

- торгівля

- логістика

- механіка

 

Бранжова школа (заводова) I ступеня

(3-річна заводова школа)

 

вул. Mickiewicza 4

64-500 Szamotuły

тел. (61) 29 26 251

 

Дир. Danuta Kubiaczyk

Комплекс шкіл 1

імені Великопольських Повстанців у м. Вронки

Загальноосвітній ліцей

(4-річна загальноосвітня середня школа)

 

Технікум

(5-річна середня професійна школа)

 

спеціальності:

- енергетика

- автоматика

- інформатика

- мехатроніка

 

вул. Leśna 17

64-510 Wronki

тел. (67) 25 40 213

 

Дир. Monika Kozber

Комплекс шкіл 2 імені  Станіслава Конарського в м. Вронки

 

Технікум

(5-річна середня професійна школа)

 

спеціальності:

- економіка

- будівництво

- організація туризму

 

Бранжова школа (заводова) I ступеня

(3-річна заводова школа)

 

вул. Powstańców Wlkp. 25

64-510 Wronki

тел. (67) 25 41 176

sekretariat@zs2-wronki.pl

 

Дир. Sławomir Barszczewski

Незалежно від вищезгаданого, у Шамотульському повіті функціонує Комплекс Спеціальних Шкіл для учнів з розумовою неповносправністю.

Комплекс Спеціальних Шкіл в Шамотулах

вул. Kołłątaja 1

тел: 61 29 20 937

електронна пошта: zss-szamotuly@o2.pl

Спеціальна школа підготовки до праці - для дітей з розумовою неповносправністю.

Початкова Спеціальна Школа № 5 - для дітей з розумовою неповносправністю.

Повітський Комплекс Психолого-Педагогічних Диспансерів проводитиме навчання польської мови з квітня до вересня.

Крім того, Психолого-Педагогічний Диспансер в Шамотулах проводитиме консультації для батьків щодо влаштування української дитини в польський навчальний заклад. Контакт: 664 064 138

Можна скористатися кризовою інтервенцією, тобто підтримкою психологів для дітей, підлітків та дорослих (підтримка польською та англійською мовами - на комунікативному рівні). Звертайтесь за телефоном:

664 064 138 - Шамотули
67 25 40 353 - Вронки

Департамент освіти в Познані надає найважливішу інформацію про польську систему освіти з посиланням на наш регіон. Сподіваємося, що це допоможе в адаптації до нових умов життя, а насамперед у пошуку відповідного дитячого садка та школи для дітей та молоді, які приїхали до Польщі.

Детальна інформація:

Informator dla cudzoziemców dotyczący polskiego systemu edukacji opracowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ko.poznan.pl)

Pomoc psychologiczo-pedagogiczna/Психолого-педагогічна підтримка

 

Interwencja kryzysowa - wsparcie psychologów dzieci, młodzieży i dorosłych (wsparcie w języku polskim lub angielskim - na poziomie komunikatywnym), kontakt:

664 064 138 - Szamotuły
67 25 40 353 - Wronki

Konsultacje dla rodziców w sprawie umieszczenia dziecka ukraińskiego w polskiej placówce edukacyjnej, kontakt: 664 064 138

Кризова інтервенція - підтримка психологів дітей, підлітків та дорослих (підтримка польською чи англійською мовами - на комунікативному рівні), контакт:

664 064 138 - Szamotuły
67 25 40 353 - Wronki

Консультації для батьків щодо влаштування української дитини до польського навчального закладу, контакт: 664 064 138

Praca/Робота

 

Jeśli posiadasz status uchodźcy lub udzielono Ci ochrony uzupełniającej masz prawo do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach:

kontakt: 61 10 18 120, .

Możesz dokonać także rejestracji on-line www.praca.gov.pl

W przypadku konieczności potwierdzenia dokumentów wszystkie pięć kancelarii w Szamotułach jest gotowych za darmo poświadczać podpisy na dokumentach m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci. Jedna z kancelarii robi to za symboliczną złotówkę.

Wcześniej należy umówić się telefonicznie z pracownikiem kancelarii.

 1. Ewa Ludwiczak - Winter Kancelaria Notarialna, Pl. Sienkiewicza 8, tel. 61 29 22 294,
 1. Tomasz Woźniak Kancelaria Notarialna, Pl. Sieniewicza 5, tel. 664 001 034 (za symboliczną zł.),
 1. Jezierski Klaudiusz Kancelaria Notarialna, Pl. Sienkiewicza 3, tel. 61 29 21 119,
 1. Anna Lisek Kancelaria Notarialna, ul. Dworcowa 2, tel. 61 30 71 497,
 1. Barbara Nicikowska - Piechocka Kancelaria Notarialna, Rynek 35, tel. 61 29 22 673.

Jeśli poszukujesz pracy zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach osobiście lub skontaktuj się z numerem
tel. 61 10 18 113 lub 61 10 18 106, gdzie doradca klienta lub pośrednik pracy ustali Twoje predyspozycje, umiejętności, dyspozycyjność i wspólnie podejmiecie decyzję o planie działania.

Zgłaszanie ofert pracy - jeśli jesteś pracodawcą zainteresowanym zgłoszeniem oferty pracy dla obywatela Ukrainy możesz zrobić to przez portal praca.gov.pl lub mailowo z dołączeniem skanu oferty pracy. My zajmiemy się tłumaczeniem oferty na język ukraiński.

Informacje dotyczące procedury składania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom:

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy?fbclid=IwAR0nu2RELLl0h1PQFMsjm3E8uwO5L3J9pZcKc8pVjRcc63NaHf4i4-6LJXM

Wpis oświadczenia uprawnia cudzoziemca do pracy na specjalnych zasadach do 18 miesięcy.

Więcej informacji - kom. 728 475 646, tel. 61 10 18 111

Zezwolenie na pracę można uzyskać u właściwego Wojewody na okres do 3 lat.

Więcej informacji: Wydział do Spraw Cudzoziemców https://migrant.poznan.uw.gov.pl

Якщо Ви маєте статус біженця або Вам надано додатковий захист, Ви маєте право зареєструватися в Повітовому центрі зайнятості в Шамотулах:

Контакт: 61 10 18 120, .

Також Ви можете зареєструватися онлайн за посиланням www.praca.gov.pl

У випадку якщо необхідно посвідчити документи, усі п’ять нотаріальних контор у Шамотулах готові безкоштовно засвідчити підписи на документах, наприклад тих, що потрібні для дітей з України. Одна з нотаріальних контор робить це за «символічний злотий».

Потрібно попередньо зателефонувати та записатися на прийом до співробітника однієї з нотаріальних контор.

 1. Нотаріальна контора Еви Людвічак Вінтер, Пл. Сенкевича 8, тел. 61 29 22 294 (Ewa Ludwiczak Winter Kancelaria Notarialna, Pl. Sienkiewicza 8),
 1. Нотаріальна контора Томаша Возняка, Пл. Сенкевича 5, тел. 664 001 034 (за «символічний злотий») (Tomasz Woźniak Kancelaria Notarialna, Pl. Sieniewicza 5),
 1. Нотаріальна контора Єзьєрского Клаудіуша, Пл. Сенкевича 3, тел. 61 29 21 119 (Jezierski Klaudiusz Kancelaria Notarialna, Pl. Sienkiewicza 3),
 1. Нотаріальна контора Анни Лісек, вул.Дворцова 2, тел. 61 30 71 497 (Anna Lisek Kancelaria Notarialna, ul. Dworcowa 2),
 1. Нотаріальна контора Барбари Ніціковскої-Пєхоцкої, вул. Ринок 35, тел. 61 29 22 673 (Barbara Nicikowska - Piechocka Kancelaria Notarialna, Rynek 35).

Якщо Ви шукаєте роботу, зверніться до Повітового Центра зайнятості в Шамотулах особисто або зателефонуйте за номером
61 10 18 113 або 61 10 18 106, де консультант або посередник з працевлаштування визначить Ваші схильності, навички, доступність і Ви зможете разом спланувати подальші дії.

Подача робочих пропозицій - якщо Ви роботодавець, зацікавлений у тому, щоб надавати пропозиції щодо роботи для громадянина України, можете зробити це через портал praca.gov.pl або електронною поштою зі скан-копією робочої пропозиції. Ми перекладемо Вашу пропозицію українською.

Відомості про порядок подання заяв про доручення роботи іноземцям:

https://szamotuly.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/powierzenie-pracy-na-podstawie-oswiadczenia

Внесення заяви надає право іноземцю працювати терміном до 24 місяців.

Детальніше - моб. 728 475 646, тел. 61 10 18 111

Дозвіл на працю можна отримати у відповідного воєводи строком до 3 років.

Більше інформації: Департамент у справах іноземців https://migrant.poznan.uw.gov.pl

 

 Ulotka 1

ulotka UA 1

ulotka 2

ulotka UA 2

 

Pomoc medyczna/Медична допомога

 

Opieka medyczna dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, który zgłosi się z problemem zdrowotnym do szpitala, poradni specjalistycznej czy lekarza rodzinnego udzielona będzie adekwatna pomoc medyczna.

Jeśli posiadasz już numer PESEL - zabierz go koniecznie, gdy udasz się do powyższych placówek.

Jeśli nie posiadasz jeszcze numeru PESEL - możesz skorzystać z pomocy medycznej, której udzielą Tobie powyższe placówki.

Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące opieki medycznej dla obywateli Ukrainy wejdź na stronę:

szamotuly.med.pl/допомога-україні/

lub zeskanuj kod QR.

Po podstawową pomoc medyczną (np. podwyższona temperatura lub inne objawy grypy czy przeziębienia) należy zgłaszać się do lekarzy rodzinnych, którzy pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00.

WAŻNE! Pomocy ma obowiązek udzielić każdy lekarz rodzinny w powiecie szamotulskim - nie musi to być lekarz pracujący przy szpitalu.

Obywatelom Ukrainy, którzy uzyskali prawo do świadczeń zdrowotnych, przysługuje prawo do otrzymania leków refundowanych.

Dotyczy to m.in. tych osób, które przekroczyły granicę Polski od 24 lutego 2022 r. i posiadają dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP.

Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 - 8:00 oraz w soboty, niedziele i święta po pomoc medyczną można zgłaszać się w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do SP ZOZ w Szamotułach (tel. 61 292 71 13, 61 292 65 38 lub 61 292 65 32).

W sprawach, które zagrażają życiu i zdrowiu prosimy o kontakt pod numer alarmowy 112.

Obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy medycznej mogą skorzystać również z bezpłatnej infolinii NFZ, która czynna jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Numer infolinii: 800 190 590.

W przypadku podejrzenia złamania kończyny osoby dorosłe mogą kierować się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub poradni chirurgicznej, natomiast dzieci prosimy o kierowanie na Oddziały Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu.

Szczepienia przeciw COVID-19. Obywatele Ukrainy mają możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Infolinia rejestracyjna na szczepienie w SP ZOZ w Szamotułach: tel. 789 407 100.

Infolinia ogólnopolska: tel. 989.

Wskazania na SOR

SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) udziela pomocy osobom (w tym dzieciom) w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Za stan nagły, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych oraz leczenia uważa się m.in.:

 • utratę przytomności,
 • napad drgawek,
 • uporczywe wymioty,
 • nasiloną duszność,
 • silny ból głowy,
 • nagły, silny ból brzucha,
 • nagły i ostry ból w klatce piersiowej,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych,
 • uraz,
 • zatrucie.

Zagrożenie życia i zdrowia to nie to samo, co nagłe zachorowanie, czy pogorszenie stanu zdrowia, w których przypadku należy się zgłosić do najbliższej Poradni Lekarza Rodzinnego lub Punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Poradnie Lekarza Rodzinnego w Szamotułach:

Przychodnia Lekarska "MEDICUS"

 1. Dworcowa 16a
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 99 20

 Poradnia Dziecięca

 1. Kopernika 3
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 16 71

 Przychodnia Lekarska „Pod Zegarem"

 1. Sportowa 17
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 79 27

 Poradnia Lekarza Rodzinnego

 1. Sukiennicza 13
  64-500 Szamotuły
  tel. 789 407 100

 Przychodnia Lekarska „Hipokrates”

 1. Młyńska 5A
  64-500 Szamotuły
  tel. 602 335 918

 Poradnie Lekarza Rodzinnego we Wronkach:

 Przychodnia Lekarska „Alfa”

 1. Partyzantów 14
  64-510 Wronki
  tel. 67 254 31 25, 67 254 05 41

 Poradnia Lekarza POZ

 1. Plac Targowy 2
  64-510 Wronki
  tel. 67 307 01 05

 Przychodnia Lekarska „Esculap”

 1. Partyzantów 14
  64-510 Wronki
  tel. 67 254 04 25

Poradnia Lekarza Rodzinnego

 1. Partyzantów 14
  64-510 Wronki
  tel. 67 254 05 55

 Poradnie Lekarza Rodzinnego w Pniewach:

 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne "Postęp"

 1. Dworcowa 26
  62-045 Pniewy
  tel. 61 291 05 56, 61 291 11 45

 NZOZ Gabinety Lekarskie Tomasz Stępka

 1. Targowa 16
  62-045 Pniewy
  tel. 61 293 60 05

 Poradnie Lekarza Rodzinnego w Kaźmierzu:

 Przychodnia Lekarska Andrzej Chełminiak

 1. Orzeszkowej 6
  64-530 Kaźmierz
  tel. 61 291 79 00

 Poradnia Lekarza Rodzinnego

 1. Orzeszkowej 6
  64-530 Kaźmierz
  tel. 61 291 82 99

 Pozostałe Poradnie Lekarza Rodzinnego w powiecie szamotulskim:

 Gabinet Lekarski Jadwiga Koralewska-Kałużna

 1. Bukowska 4
  64-553 Grzebienisko
  tel. 61 291 85 17

 Ośrodek Lekarza Rodzinnego

 1. Polna 3
  64-560 Ostroróg
  tel. 61 291 66 99

 Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Pamiątkowie

 1. Szkolna 16
  64-514 Pamiątkowo
  tel. 61 291 44 22

 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "SALUS"

 1. Szamotulska 1A
  64-550 Duszniki
  tel. 61 291 91 99

 Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego VITA s.c.

 1. Kruppika 7
  64-520 Obrzycko
  tel. 61 291 32 99

 Prywatny Ośrodek Lekarza Rodzinnego Waldemar Janaszak

 1. Łąkowa 4
  64-551 Otorowo
  tel. 62 291 71 99

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

całodobowo w sobotę, niedzielę i święta

po godz. 18.00 w dni powszednie

 1. Sukiennicza 13
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 71 13
Медична допомога громадянам України

Громадянину України, який звернувся до лікарні, спеціалізованої клініки чи сімейного лікаря, буде надана відповідна медична допомога.

Якщо у вас вже є номер PESEL - обов'язково візьміть його з собою, коли ви будете йти до вищезазначених закладів.

Якщо у вас ще немає номера PESEL - ви можете скористатися медичною допомогою, наданою вищевказаними закладами.

Актуальну інформацію щодо надання медичної допомоги громадянам України можна знайти на сайті:

szamotuly.med.pl/допомога-україні/

або відскануйте QR-код.

Базову медичну допомогу (наприклад, при підвищенні температури або при появі інших симптомів грипу чи застуди) слід звертатися до сімейних лікарів, які працюють з понеділка по п’ятницю з 8:00 - 18:00.

ВАЖЛИВО! Допомогти може будь-який сімейний лікар у Шамотульському повіті - це не обов’язково лікар, який працює у лікарні.

Громадяни України, які отримали право на медичну допомогу, мають право на ліки, що відшкодовуються.

Це стосується, зокрема, осіб,  які перетнули польський кордон з 24 лютого 2022 року та мають документ, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща.

З понеділка по п'ятницю з 18:00 - 8:00, а в суботу, неділю та свята Ви можете повідомити про медичну допомогу в Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (Центр нічної та святкової медичної допомоги) до SP ZOZ у Шамотулах (тел. 61 292 71 13,
61 292 65 38
або 61 292 65 32).

З питань, що загрожують життю та здоров’ю, звертайтеся за номером екстреної допомоги 112.

Громадяни України, які потребують медичної допомоги, також можуть скористатися безкоштовною гарячою лінією NFZ, яка працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. Телефон довіри: 800 190 590.

Якщо є підозра на перелом кінцівки, дорослі можуть звернутися до відділення невідкладної допомоги лікарні або до хірургічної клініки, а діти - до відділення дитячої хірургії у Познані.

Вакцинації проти COVID-19. Громадяни України мають можливість безкоштовно зробити щеплення від COVID-19.

Гаряча лінія реєстрації для вакцинації SP ZOZ у Шамотулах: тел. 789 407 100.

Загальнодержавна гаряча лінія: тел. 989.

Показання для звернення до відділення невідкладної допомоги

SOR (Відділення невідкладної допомоги лікарні) надає допомогу людям (у тому числі дітям) у стані раптової загрози здоров’ю чи життю.

Надзвичайна ситуація, яка потребує невідкладних рятувальних заходів та лікування, це, зокрема:

 • втрата свідомості;
 • напад;
 • постійна блювота;
 • сильна задишка;
 • сильний головний біль;
 • раптовий, сильний біль у животі;
 • раптовий і різкий біль у грудях;
 • шлунково-кишкова кровотеча;
 • сильна вагінальна або сечова кровотеча;
 • травма;
 • отруєння.

Загроза життю та здоров’ю - це не раптова хвороба чи погіршення здоров’я, у цьому випадку необхідно звернутися до найближчої поліклініки сімейного лікаря або Центру нічної та святкової медичної допомоги (Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej).

Клініки сімейного лікаря в Шамотулах:

Przychodnia Lekarska "MEDICUS"

 1. Dworcowa 16a
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 99 20

 Poradnia Dziecięca

 1. Kopernika 3
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 16 71

 Przychodnia Lekarska „Pod Zegarem"

 1. Sportowa 17
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 79 27

 Poradnia Lekarza Rodzinnego

 1. Sukiennicza 13

         64-500 Szamotuły

         tel. 789 407 100

 Przychodnia Lekarska „Hipokrates”

 1. Młyńska 5A
  64-500 Szamotuły
  tel. 602 335 918

 Клініки сімейного лікаря у Вронках:

 Przychodnia Lekarska „Alfa”

 1. Partyzantów 14
  64-510 Wronki
  tel. 67 254 31 25, 67 254 05 41

 Poradnia Lekarza POZ

 1. Plac Targowy 2
  64-510 Wronki
  tel. 67 307 01 05

 Przychodnia Lekarska „Esculap”

 1. Partyzantów 14
  64-510 Wronki
  tel. 67 254 04 25

 Poradnia Lekarza Rodzinnego

 1. Partyzantów 14
  64-510 Wronki
  tel. 67 254 05 55

 Клініки сімейного лікаря в Пневах:

 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne "Postęp"

 1. Dworcowa 26
  62-045 Pniewy
  tel. 61 291 05 56, 61 291 11 45

 NZOZ Gabinety Lekarskie Tomasz Stępka

 1. Targowa 16
  62-045 Pniewy
  tel. 61 293 60 05

 Клініки сімейного лікаря в Казьмежі:

 Przychodnia Lekarska Andrzej Chełminiak

 1. Orzeszkowej 6
  64-530 Kaźmierz
  tel. 61 291 79 00

 Poradnia Lekarza Rodzinnego

 1. Orzeszkowej 6
  64-530 Kaźmierz
  tel. 61 291 82 99

 Інші клініки сімейного лікаря в районі Шамотули:

 Gabinet Lekarski Jadwiga Koralewska-Kałużna

 1. Bukowska 4
  64-553 Grzebienisko
  tel. 61 291 85 17

 Ośrodek Lekarza Rodzinnego

 1. Polna 3
  64-560 Ostroróg
  tel. 61 291 66 99

 Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Pamiątkowie

 1. Szkolna 16
  64-514 Pamiątkowo
  tel. 61 291 44 22

 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "SALUS"

 1. Szamotulska 1A
  64-550 Duszniki
  tel. 61 291 91 99

 Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego VITA s.c.

 1. Kruppika 7
  64-520 Obrzycko
  tel. 61 291 32 99

Prywatny Ośrodek Lekarza Rodzinnego Waldemar Janaszak

 1. Łąkowa 4
  64-551 Otorowo
  tel. 62 291 71 99

 Центр нічної та святкової медичної допомоги (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna):

цілодобово в суботу, неділю та святкові дні

після 18.00 У будні

 1. Sukiennicza 13
  64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 71 13

Szczepienia przeciw COVID-19 dla obywateli Ukrainy/Щеплення проти COVID-19 для громадян України

 

 

Szczepienia przeciw COVID-19 dla obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym trwającym na Ukrainie informujemy, że obywatele tego państwa mają możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

UWAGA!

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca - TZTC).

Informacje o szczepieniach w SP ZOZ w Szamotułach: http://szamotuly.med.pl/szczepieniacovid/.

Infolinia rejestracyjna: tel. 789 407 100 (po wybraniu numeru należy kliknąć przycisk „2”).

Rejestracja internetowa: http://szamotuly.med.pl/szczepienia-covid/.

 

Щеплення проти COVID-19 для громадян України

У зв’язку із збройним конфліктом в Україні інформуємо, що громадяни цієї держави мають змогу безкоштовної вакцинації проти COVID-19 в рамках Національної програми щеплення.

УВАГА!

Умовою для набуття права щеплення є наявність документа, що посвідчує особу (у тому числі: паспорт, паспорт для виїзду за кордон або тимчасове посвідчення особи-іноземця - TZTC).

Інформація про щеплення в лікарні в Шамотулах (SP ZOZ w Szamotułach) http://szamotuly.med.pl/szczepieniacovid/.

Реєстратура: тел. 789 407 100 (набравши номер слід натиснути кнопку „2”).

Інтернет-реєстратура: http://szamotuly.med.pl/szczepienia-covid/.

Pomoc prawna/ bezpieczeństwo/Юридична допомога/ Безпеки 

W Poznaniu uruchomiony został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

Koordynator - adw. Piotr Ruszkiewicz tel. 502 653 322, mail:

 Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

W związku z napływem na teren naszego kraju obywateli Ukrainy, zostały przygotowane specjalne infolinie dedykowane uchodźcom. Osoby, które obsługują telefony posługują się językiem ukraińskim.

Na wskazane niżej numery telefonów mogą dzwonić uchodźcy, aby uzyskać pomoc/informację, w szerokim rozumieniu tego słowa, jak również zgłaszać przestępstwa/wykroczenia popełniane na ich szkodę, czy też zaginięcia osób.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP - tel. +48 47 72 123 07, email: .

Przypadki podejrzenia handlu ludźmi i innych przestępstw można zgłaszać pod numerem telefonu +48 47 72 565 02 email: .

Infolinia jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami porządkowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom przestępstw.

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 6 innych instytucji przygotowały przydatne informacje, które ułatwią uchodźcom z Ukrainy zakupy, podróżowanie i korzystanie z usług.

UOKiK uruchomił bezpłatne porady konsumenckie po ukraińsku pod nr tel. 801 440 220, 22 290 89 16 oraz e-mailem: .

W poradniku „Twoje prawa w Polsce - VADEMECUM KONSUMENTA” (link: https://www.uakonsument.uokik.gov.pl) opracowanym w języku ukraińskim UOKiK skupił się na podstawowych prawach konsumenckich. Goście z Ukrainy dowiedzą się z niego m.in.:

- gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej,

- co zrobić, gdy kupiony produkt okazał się wadliwy,

- jakie zasady obowiązują przy zakupach w sklepach stacjonarnych, a jakie - w internetowych,

- jak bezpiecznie kupować w sieci.

У Познані досі існував центр безкоштовної правової допомоги для біженців з України.

адвокат-координатор Петро Рушкевич телефон: 502 653 322, електронна пошта:

Iнформація з Повітської поліції міста Шамотули.

У зв’язку з напливом до нашої країни громадян України підготовлено спеціальні гарячі лінії, присвячені біженцям. Працівники, які відповідають на телефонні дзвінки володіють українською мовою. Біженці можуть зателефонувати за номерами, вказаними нижче, щоб отримати допомогу/інформацію, в широкому сенсі цього слова, а також повідомляти про злочини/порушення завдані їм та зникнення людей.

Центр розшуку зниклих осіб KGP - тел. +48 47 72 123 07, елетронна пошта: .

Підозріння щодо торгівлі людьми та інших злочинах можна повідомити за номером +48 47 72 565 02, електронна пошта: .

Інфолінія також використовується для зв’язку з правоохоронними органами щодо несення допомоги жертвам злочинів.

Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) разом із 6 іншими установами підготували потрібні інформації, які полегшуть біженцям з України покупки, подорожі та користування послугами.

UOKiK запустив безкоштовну гарячу лінію українською мовою за номерами 801 440 220, 22 290 89 16, електронна пошта: .

У посібнику „Твої права в Польщі - ПОСІБНИК ДЛЯ СПОЖИВАЧА” (посилання: https://www.uakonsument.uokik.gov.pl), підготовленому українською мовою, UOKiK зосередився на основних правах споживачів. Гості з України дізнаються з нього, серед іншого:

- де шукати безкоштовну правову допомогу,

- що зробити якщо придбаний товар має дефекти,

- які правила діють для покупок у стаціонарних магазинах, а які - в Інтернеті,

- як безпечно купувати в Інтернеті.

 

do góry