Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00

PROW 2014-2020

Logotypy projektu

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego

W środę 20 września oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach. Zadanie pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożonego w ramach naboru wniosków w LGD „Puszcza Notecka”

- Dziś mamy prawdziwe święto w Powiecie - mówił podczas uroczystości otwarcia obiektu Starosta Józef Kwaśniewicz. Gospodarz Powiatu podkreślał, że zadanie to kończy proces poprawy - udoskonalania bazy sportowej przy szkołach powiatowych, który 2 lata temu podjęła Rada Powiatu obecnej kadencji. Wyrażał zarazem nadzieję, że dzięki bieżni oraz skoczni do skoku w dal, młodzież będzie rozwijać swoje sportowe pasje, co z pewnością przełoży się na sukcesy lekkoatletyczne (i nie tylko) uczniów oraz starszych mieszkańców Powiatu. 4 - torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 78 m oraz skocznia do skoku w dal o długości 39 m są bowiem ogólnodostępne. 

Przysłowiową "kropką nad i" środowego wydarzenia było symboliczne przecięcie wstęgi na nowym obiekcie. Aktu tego, oprócz Starosty Szamotulskiego i radnych powiatowych, dokonali: Monika Kozber - Dyrektor ZS nr 1 we Wronkach, Irena Wojciechowska - Wiceprezes LGD "Puszcza Notecka" oraz Jacek Rutkowski - Prezes firmy Amica. Przy szkole rozległy się głośne brawa!

Młodzież postanowiła od razu przetestować bieżnię. Przy głośnym dopingu nauczycieli i uczniów odbył się pokazowy bieg na 60 m oraz piłkarska sztafeta. 

Wartość zadania to 160 tys. zł, przy dofinansowaniu blisko 83 tys. zł. Warto zaznaczyć, że nowoczesny obiekt posiada certyfikat IAAF pozwalający na rozgrywanie międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych. 

Otwarcie bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal

Zajęcia sportowe na nowej bieżni

 ----------------------------

 

W dniu 6 czerwca 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. ”Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożonego w ramach naboru wniosków w LGD „Puszcza Notecka”.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 160 tys. zł., w tym dofinansowanie blisko 83 tys. zł.Przedmiotem projektu jest budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej o długości 78 m oraz skoczni do skoku w dal o długości 39 m, przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

W wyniku realizacji zadania powstaną nowoczesne obiekty posiadające certyfikaty IAAF pozwalające na rozgrywanie międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych.

Głównym celem operacji jest promocja walorów rekreacyjnych Powiatu Szamotulskiego, w tym obszaru Puszcza Notecka oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ogólnodostępność obiektów i stworzenie dogodnych warunków do korzystania z nich osobom z różnych grup wiekowych i o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym grupom defaworyzowanym  tj. osobom w wieku powyżej 50 r.ż. oraz młodzieży i osobom w wieku do 25 r. ż.

Przewidywany termin zakończenia projektu: październik 2017 r.

 

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Powiat Szamotulski podjął prace związane z budową ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Wronki. Wraz z początkiem października br. podpisane zostały umowy z wykonawcami planowanych obiektów, którzy niezwłocznie przystąpili do powierzonych im zadań. Wszystkie prace przebiegły sprawnie i już 10 października br. nastąpiło oficjalne odebranie pierwszego z obiektów, zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, gdzie zamontowano urządzenia typu: wyciskanie siedząc, wyciąg górny, orbitrek, jeździec, narty biegówki a także małą architekturę w postaci tablicy informacyjno - promocyjnej, kosza i ławek. 

Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach

Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, w tle osoby trenujące

Zajęcia sportowe na siłowni zewnętrznej

 

W poniedziałek, 16 października br., oddano do użytku również drugą siłownię zewnętrzną, zlokalizowaną na ternie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Obiekt wyposażono w urządzenia typu: biegacz, orbitrek, prasa nożna, twister/wahadło, wioślarz, koła tai chi, prasa ręczna, rowerek, prostownik pleców, a także tablicę informacyjną.

Poprzez różnorodność urządzeń siłowych oraz ich ogólnodostępność, stworzone zostały dogodne warunki korzystania z obiektów przez mieszkańców różnych grup wiekowych i o różnym stopniu kondycji fizycznej.

Koszty kwalifikowane operacji wg umowy o dofinansowanie wynoszą 70 tys. zł w tym 63,63%, tj. 44,5 tys. zł stanowi dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2.: „Wsparcie i wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach Siłownie zewnętrzna przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach, w tle parking i Szkoła

 -----------------------

 

W dniu 6 czerwca 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. ”Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożonego w ramach naboru wniosków w LGD „Puszcza Notecka”.

Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 86 tys. zł., w tym kwota pomocy to 45,5 tys. zł.

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch siłowni zewnętrznych zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach (obejmująca 9 kpl. urządzeń) oraz przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach (obejmująca 5 kpl. urządzeń).

Głównym celem operacji jest promocja walorów rekreacyjnych Powiatu Szamotulskiego, w tym obszaru Puszcza Notecka oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ogólnodostępność obiektów oraz różnorodność urządzeń siłowych, tworząc dogodne warunki korzystania dla osób z różnych grup wiekowych i o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym grupom defaworyzowanym tj. osobom w wieku powyżej 50 r.ż. oraz młodzieży i osobom do 25 r.ż.

Przewidywany termin zakończenia projektu: październik 2017 r. 

 

do góry