Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Gmina Duszniki

Duszniki 

Na temat pochodzenia nazwy "Duszniki" krążą rozmaite teorie. Jedna z nich zakłada, że powstanie nazwy miało związek z istniejącymi tu mokradłami, powodującymi odczuwalne dla mieszkańców "duszne powietrze". Inna opowieść głosi, iż wieś stanowiąca kiedyś posiadłość książąt piastowskich, przekazana została biskupom poznańskim w zamian za obowiązek odprawiania mszy świętej w intencji duszy ofiarodawców. I to od owych "dusz", zaczerpnięto nazwę "Duszniki".

Po którejkolwiek stronie nie leżałaby prawda, zdecydowanie warto odwiedzić to miejsce.

#szamotulski #tradycja

 

 

Kościół św. Marcina

Brama Kościoła św. Marcina w DusznikachNa terenie Dusznik zachował się piękny gotycki kościół św. Marcina. Do rokokowego wyposażenia kościoła należą: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i piękna ambona z 2 połowy XVIII w. Szczególną uwagę warto zwrócić na nagrobek rycerza, poety Jerzego Pigłowskiego z XVII w. Z tego samego okresu pochodzi obraz Matki Boskiej w srebrnej sukience rokokowej.

W ścianę kościoła wmurowano płyty nagrobne. Pochodzą one z końca XIX i początku XX wieku. Ze świątynią sąsiaduje też kaplica. Nad jej wejściem widnieje hasło hołdujące filozofii "Memento Mori". Przesłanie „Przechodniu! Myśl o śmierci i czyń dobrze” skłania do refleksji i stanowi swoiste ostrzeżenie dla wszystkich odwiedzających to miejsce.

Przy kościele p.w. św. Marcina znajduje się ciekawa pod względem architektonicznym dzwonnica. Składa się ona z 3 filarów, przechodzących w kształt stożka.

Historyczne grodziska i rezerwat

Do urokliwych, a zarazem historycznych zakątków należą również dawne grodziska pierścieniowate z XI w. w Zalesiu i Niewierzu oraz rezerwat leśny "Duszniczki", w którym ochronie podlega kilkanaście ponad stuletnich modrzewi polskich.

Zobacz również

Miejscami godnymi odwiedzenia są także:

 • Zespół pałacowy w Sędzinach ( XVIII-XIX w.)
 • Zespół dworski w Zakrzewie (2 poł. XIX i przełom XX w.)
 • Zespół dworski w Podrzewiu ( pocz. XX w.)
 • Park dworski w Dusznikach (2 poł. XIX w.)
 • Park dworski w Niewierzu (2 poł. XIX w.)
 • Park dworski w Wilczynie (pocz. XX w.)
 • Kościół p.w. św. Jadwigi w Wilczynie (1 poł. XVI, k. XIX w.)

 

 

 Autorzy zdjęć: Tomasz Kotus, Jerzy Walkowiak

do góry