Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Państwowe fundusze celowe/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej nr 1875P Nojewo - Buszewo w m. (..)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1875P Nojewo - Buszewo w m. Nojewo na odcinku 990 mb

Flaga i Godło Polski

1 lipca 2024 r. z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, oficjalnym odbiorem końcowym zakończyła się realizacja inwestycji. Formalnego, protokolarnego odbioru dokonano 28 czerwca 2024 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca 2024 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych S. A. na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1875P Nojewo - Buszewo. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnić będzie firma Techbud Wojciech Nowak. Prace zgodnie z harmonogramem zakończyć się mają w sierpniu 2024 r.


Całkowita planowana wartość zadania po przetargu, zgodnie z umową o dofinansowanie wyniesie 1.891.723,92 zł przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.324.206,74 zł . Łączne nakłady finansowe obejmujące koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne wyniosą 1.914.220,16 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia, 6 lutego 2024 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1875P Nojewo - Buszewo w m. Nojewo na odcinku 990 mb" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie zgodnie z ogłoszoną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dnia 2 października 2023 r. podstawową listą rankingową zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach naboru na 2024 r., inwestycja otrzymała wsparcie w wysokość 70 % szacowanej, kwalifikowanej wartości tj. 1.682.324,11 zł. Całkowitą, przewidywaną wartość zadania (wraz z kosztami niekwalifikowanymi) oszacowano na 2.403.320,17 zł.

Przebudowa obejmować będzie m.in.: remont nawierzchni wraz z remontem krawędzi na długości ok. 160 m, przebudowę nawierzchni z remontem krawędzi na długości ok. 830 m, wykonanie zjazdów, profilowanie poboczy gruntowych z humusowaniem, obsianiem trawą i częściowym umocnienie płytami betonowymi, wykonanie chodnika po stronie prawej o długości ok. 140 m oraz po stronie lewej o długości 36 m, wykonanie peronu wysiadkowego przy przystanku autobusowym, wyniesionego, oświetlonego przejścia dla pieszych, zatoki postojowej przy szkole oraz nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano do września 2024 r.

do góry