Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Państwowe fundusze celowe/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej 1857P Szamotuły - Górka od km (..)

Przebudowa drogi powiatowej 1857P Szamotuły - Górka od km 1+160 do km 2+150

herb i godło Polski

 

18 października 2023 r. protokoloranym odbiorem zakończyła się przebudowa drogi 1857P Szamotuły - Górka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 6 czerwca 2023 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym GRAEB na wykonanie zadania pn. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na odcinku 990M od km 1+160 do km 2+150". Nadzór inwestorki nad inwestycją pełnić będzie firma Vegur Magdalena Nowak. Prace zgodnie z harmonogramem zakończyć się mają w październiku 2023 r.

Całkowita planowana wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 1.617.729,90 zł  przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych tj. 970.637,94 zł . Łączne nakłady finansowe obejmujące koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne szacuje się na kwotę 1.636.179,90 zł

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach podpisano umowę o dofinansowanie zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na odcinku 990 m od km 1+160 do km 2+150" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.

Całkowita przewidywana wartość zadania to 1.938.011,07 zł przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.140.006,51 zł.

Włodarze Powiatu wraz z Wojewodą Wielkopolskim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na odcinku 990 m od km 1+160 do km 2+150" zgodnie z ogłoszoną przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 6 lutego 2023 r. podstawową listą rankingową wniosków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach naboru na 2023 r., otrzymało wsparcie w wysokość 60 % szacowanej wartości zadania tj. 1.140.006,51 zł. Całkowita przewidywana wartość zadania wyniesie 1.900.010,85 zł.

Przebudowa obejmuje m.in.: wzmocnienie drogi związane z wykonaniem nowej nawierzchni, umocnienie poboczy po stronie prawej na całej długości oraz częściowo po stronie lewej płytami PDTP, wycinkę drzew i krzewów, odmulenie rowów przydrożnych, regulowanie wysokości istniejących zjazdów oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi zastosowane zostaną biało-czerwone, punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka”. Zadanie jest kolejnym etapem rozpoczętej w 2020 r. kompleksowej przebudowy drogi.

do góry