Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Państwowe fundusze celowe/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo II

Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo II

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

28 listopada 2022 r. oficjalnym odbiorem końcowym zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek 3b od km 2+278,69 od km 3+700,00”. Formalne protokolarne odebranie inwestycji wykonano 9 listopada 2022 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27 maja 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą „Przebudowy drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek 3b od km 2+278,69 od km 3+700,00” (od ronda w Gałowie do powstającego ronda w Jastrowie), tj. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Szamotułach. Nadzór inwestorki nad inwestycją pełnić będzie firma Vegur Magdalena Nowak.

Wartość inwestycji to 4.108.763,22 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.757.129,53 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek 3b od km 2+278,69 od km 3+700,00” ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi, w tym m.in. jej poszerzenie, wzmocnienie i budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całego objętego wnioskiem odcinka drogi. Przyjęte rozwiązania stanowią realizację ostatniej części kompleksowej przebudowy drogi 1855P Śmiłowo - Gałowo.

Całkowita planowana wartość zadania to 3.446.411,92 zł z czego pozyskane dofinansowanie  stanowić będzie 80 % kosztów tj. 2.757.129,53 zł. Przebudowa drogi wpłynie na zwiększenie dostępności do zlokalizowanych w obrębie drogi terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, natomiast zastosowane rozwiązania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tworząc jednocześnie dogodną alternatywę, umożliwiającą sprawne ominięcie centrum miasta.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na październik 2022 r.

 

 

do góry