Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Państwowe fundusze celowe/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo

Flaga i Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Po przerwie zimowej rozpoczęto II i ostatni etap realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 km do km 2+100,00 Śmiłowo - Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w częściod km 2+100 do km 2+278,69”. Zakończenie prac zaplanowano na 1 sierpnia 2022 r.

budowa ronda w Jastrowie

realizacja etapu II przebudowy drogi 1855

realizacja etapu II przebudowy drogi 1855P

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 listopada 2021 r. dokonano odbioru robót zaplanowanych do realizacji w ramach etapu I zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 km do km 2+100,00 Śmiłowo - Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace w ramach etapu II, kończące realizację zadania, przewidziano na 1 sierpnia 2022 r.

zdjęcie z lotu ptaka  budowy ronda na drodze 1855P

obiór techniczny etapu I zadania

Odbiór techniczny etapu I zadania

trwające prace w ramach zadania na drodze powiatowej Śmiłowo - Gałowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 4 sierpnia 2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 km do km 2+100,00 Śmiłowo - Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69”.

Rozpoczęcie robót przez wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A., Szamotuły, nastąpiło w poniedziałek 16 sierpnia br., od wycięcia krzewów. Realizacja całego zadania potrwa, zgodnie z umową z wykonawcą, do 1 sierpnia 2022 r.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jako zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2021/2022.

tablica informacyjna przy drodze 1855P

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 od km 2+100,00 Śmiłowo - Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69” ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi, w tym m.in. jej poszerzenie, budowę oświetlonego ronda w miejscowości Jastrowo, zatoki autobusowej oraz jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całego objętego wnioskiem odcinka drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziana została również budowa oświetlonego przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą oraz montaż znaku aktywy monitorującego prędkość pojazdów na drodze.

Całkowita planowana wartość zadania to 8.730.490,99 zł z czego pozyskane dofinansowanie wyniesie 5.137.970,51 zł. Przebudowa drogi wpłynie na zwiększenie dostępności do zlokalizowanych w obrębie drogi terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, natomiast zastosowane rozwiązania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tworząc jednocześnie dogodną alternatywę, umożliwiającą sprawne ominięcie centrum miasta.

Prace podzielono na dwa etapy. Do końca 2021 r. przebudowane zostanie skrzyżowane
w Jastrowie, natomiast całkowita realizacja zadania zostanie zakończona w 2022 r.

do góry