Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Państwowe fundusze celowe/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Przebudowa drogi powiatowej nr 1856P Gałowo - Przyborowo (..)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1856P Gałowo - Przyborowo na odcinku 990 mb

Flaga i Godło Polski

26 marca 2024 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych S. A. na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1856P Gałowo - Przyborowo. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnić będzie firma Techbud Wojciech Nowak. Prace zgodnie z harmonogramem zakończyć się mają w sierpniu 2024 r.


Całkowita wartość zadania po przetargu wyniesie 1.201.571,54 zł przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 % kosztów tj. 841.100,07 zł (zadanie nie przewiduje kosztów niekawalifikowanych). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia, 6 lutego 2024 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1856P Gałowo - Przyborowo na odcinku 990 mb" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie zgodnie z ogłoszoną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dnia 2 października 2023 r. podstawową listą rankingową zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach naboru na 2024 r., inwestycja otrzymała wsparcie w wysokość 70 % szacowanej, kwalifikowanej wartości tj. 1.307.516,23 zł. Całkowitą, przewidywaną wartość zadania (wraz z kosztami niekwalifikowanymi) oszacowano na 1.905.140,34 zł.

Przebudowa obejmować będzie m.in.: naprawę istniejącej nawierzchni oraz krawędzi jezdni na odcinku 990 mb, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, oczyszczanie z profilowaniem poboczy gruntowych i umocnieniem ich kruszywem łamanym oraz oczyszczenie przydrożnych rowów i wykonanie nowego oznakowania poziomego pionowego.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano do września 2024 r.

do góry