Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 1/2021/Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do przeciwdziałania (..)

Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do przeciwdziałania chorobom zakaźnym

Godło i Flaga Polski

 18 września 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót bydowlanych związnych z wykonaniem wyodrębnionego wejścia do budynku szpitala oraz wykonania sal obserwacyjnych dla osób podejrzanych lub zakażonych chorobą zakaźną. W związku z koniecznością wykonania prac porządkowych, umeblowania i wyposażnienia sal ostateczny termin oddania do użytkowania przewiduje się na początek października 2023 r.

Termin realizacji zadania ze względu na wystąpienie dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia robót budowlanych został wydłużony początkowo do 18 sierpnia 2023 r. a następnie do 31 sierpnia 2023 r.

We wrześniu 2022 r. do szpitala powiatowego dotarły pierwsze elementy wyposażenia zakupionego w ramach zadania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców i dostawców w ramach zadania pn. "Przystosowanie SP ZOZ  w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania, chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych". 22 sierpnia 2022 r. podpisano stosowne umowy i przystąpiono do realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem prace trwać będą do 21 lipca 2023 r.

Wartość zadania po przetargu wyniesie 3.934.642,46 zł z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.147.713,97 zł

Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do przeciwdziałania chorobom zakaźnym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowi Szamotulskiemu udzielona została przez BGK promesa gwarantująca dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 80 % kosztów tj.: 3.280.000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa. Prace trwać będą do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcami. Zadanie obejmie m.in.:

  •  bezpieczne epidemiologicznie rozdzielenie ruchu osób podejrzanych i zakażonych chorobą zakaźną od innych osób poprzez budowę osobnego wejścia do szpitala i przystosowanie sal obserwacyjnych dla podejrzanych lub zakażonych chorobą zakaźną,
  • rozdzielenie sposobu wydawania posiłków związany z montażem dwóch wind do żywności,
  • bezpieczne składowanie zakaźnych odpadów medycznych poprzez magazynu na odpady medyczne,
  • zakup sprzętu medycznego i technicznego dedykowanego zakażonym.

logo projektu Polski Ład

 

do góry