Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 1/2021/Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do przeciwdziałania (..)

Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do przeciwdziałania chorobom zakaźnym

Godło i Flaga Polski

 

We wrześniu 2022 r. do szpitala powiatowego dotarły pierwsze elementy wyposażenia zakupionego w ramach zadania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców i dostawców w ramach zadania pn. "Przystosowanie SP ZOZ  w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania, chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych". 22 sierpnia 2022 r. podpisano stosowne umowy i przystąpiono do realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem prace trwać będą do 21 lipca 2023 r.

Wartość zadania po przetargu wyniesie 3.934.642,46 zł z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.147.713,97 zł

Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do przeciwdziałania chorobom zakaźnym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowi Szamotulskiemu udzielona została przez BGK promesa gwarantująca dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 80 % kosztów tj.: 3.280.000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa. Prace trwać będą do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcami. Zadanie obejmie m.in.:

  •  bezpieczne epidemiologicznie rozdzielenie ruchu osób podejrzanych i zakażonych chorobą zakaźną od innych osób poprzez budowę osobnego wejścia do szpitala i przystosowanie sal obserwacyjnych dla podejrzanych lub zakażonych chorobą zakaźną,
  • rozdzielenie sposobu wydawania posiłków związany z montażem dwóch wind do żywności,
  • bezpieczne składowanie zakaźnych odpadów medycznych poprzez magazynu na odpady medyczne,
  • zakup sprzętu medycznego i technicznego dedykowanego zakażonym.

 

do góry