Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00

Przebudowa drogi 1838P Wartosław - Lubowo

Flaga i Godło Polski

12 lipca 2022 r. zakończyły się prace nad realizacją projektu, natomiast 14 lipca oficjalnie odebrano inwestycję, jako pierwszą wykonaną dzięki pozyskanym przez Powiat Szamotulski środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W wydarzeniu uczestniczyli: Minister Grzegorz Piechowiak, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Członkowie Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Wiceburmistrz Wronek Robert Dorna, a także Sołtysi i Mieszkańcy Wartosławia i Lubowa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wraz z końcem 2021 roku zakończyła się również procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1838P Wartosław - Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok 2500 m" dofinansowanego w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Powiatowi Szamotulskiemu udzielona została przez BGK promesa gwarantująca dofinansowanie zadania z ww. środków w wysokości 95 % kosztów tj.: 3.479.611,53 zł. Prace zgodnie z zawartą 11 stycznia 2022 r. umową z wykonawcą zadania trwać mają od lutego do końca sierpnia 2022 r. Kompleksowa przebudowa obejmie m.in.:

  •  wykonanie nowej nawierzchni,
  • oczyszczenie i utwardzenie poboczy płytami betonowymi przeznaczonymi do ruchu pieszych i rowerzystów,
  • wybudowanie brakującego w terenie zabudowanym odcinka chodnika o dł. ok. 250 mb.,
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Całkowita wartość inwestycji: 3.662.748,98 zł

Logo Programu Polski Ład

 

 

do góry