Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00

Przebudowa drogi 1870P Kaźmierz - Buk

Flaga i Godło Polski

17 października 2022 r. zakończyły się prace nad realizacją projektu, natomiast 25 października oficjalnie odebrano inwestycję dofinansowaną  ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W wydarzeniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marta Kubiak, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Zarząd Powiatu wraz ze Starostą Beatą Hanyżak i Wicestarostą Rafałem Zimny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Łanoszka, Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach Sylwia Kosicka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W styczniu 2022 roku zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk" dofinansowanego w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powiatowi Szamotulskiemu udzielona została przez BGK promesa gwarantująca dofinansowanie zadania z ww. środków w wysokości 95 % kosztów tj.: 2.453.370,91 zł. Prace zgodnie z zawartą 3 lutego 2022 r. umową z wykonawcą zadania trwać mają od lutego do końca września 2022 r. Kompleksowa przebudowa obejmie m.in.:

  • wykonanie nowej nawierzchni,
  • profilowanie poboczy,
  • przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
  • budowę ok. 616 mb chodnika
  • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość inwestycji: 2.582.495,70 zł

logo projektu Polski Ład

 

do góry