Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Wizyta Ministra Grzegorza Piechowiaka w Powiecie (..)

Wizyta Ministra Grzegorza Piechowiaka w Powiecie Szamotulskim

9 Maja 2022

6 maja wizytę w Powiecie Szamotulskim złożył Minister Grzegorz Piechowiak, który wraz Starostą Szamotulskim Beatą Hanyżak omawiał zaplanowane oraz wizytował realizowane zadania w powiecie.

Pobyt Grzegorza Piechowiaka rozpoczął się od wręczenia zezwolenia od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka na utworzenie od 1 września 2022 r. oddziałów przygotowania wojskowego w technikum Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. we Wronkach.

Program nauczania w klasie OPW obejmie treści nauczania właściwe dla zawodu technik informatyk, technik automatyk lub technik mechatronik. Dodatkowo uczniów czeka minimum 230 godzin lekcji z edukacji wojskowej, w tym 177 godzin zajęć praktycznych. Program edukacji wojskowej obejmie cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie z wybranych przepisów prawa, szkolenie logistyczne, szkolenie bojowe. Zajęcia praktyczne będą odbywać się zarówno w szkole, jak i w patronackiej jednostce wojskowej.

Goście obejrzeli pracownie zawodowe oraz mieli okazję porozmawiać z absolwentami o przebiegu matury.

Następnie Minister wizytował gminę Ostroróg i rozmawiał z Burmistrzem Romanem Napierałą o bieżących potrzebach oraz planowanych zadaniach w gminie. Następnie w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym z włodarzami Gminy Obrzycko w tym z Wójt Ireną Rakowską analizowano planowane do realizacji inwestycje, w tym te dotyczące szkoły. Odbył się także objazd inwestycji drogowych, między innymi drogi powiatowej Jastrowo - Śmiłowo, w której wzięła udział także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Sylwia Kosicka.

Ostatnim punktem było spotkanie z dyrekcją szpitala powiatowego w Szamotułach. Omawiano aktualny stan inwestycji realizowanych w ramach funduszy pozyskanych przez Powiat Szamotulski z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dyrektor szpitala, Remigiusz Pawelczak przedstawił kolejne plany modernizacji placówki.

W nadchodzącym czasie planowana jest realizacja kilku kolejnych powiatowych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycji I i II):

- „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”,

- „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy- Lubosina w m. Pniewy- ul. Konińska w Pniewach”,

- „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg- Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna- Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb”.

Wartość całkowita powyższych inwestycji to 17 517 008, 81 zł, w tym planowana kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład to 16 150 888,11 zł.

Warto nadmienić, że w ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład, Powiat Szamotulski pozyskał wsparcie dla realizacji inwestycji z zakresu ochrony zdrowia (dot. przystosowania szpitala do zapobiegania chorobom zakaźnym) i infrastruktury drogowej (dot. przebudowy dróg powiatowych Kaźmierz - Buk i Wartosław - Lubowo).

Realizacja powyższych inwestycji poprawi wizerunek powiatu szamotulskiego, zapewni bezpieczeństwo na drogach, a także stanowić będą zachętę do aktywnego wypoczynku mieszkańców naszego powiatu i gości.

do góry