Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Ogłoszenie o zamówieniu na „Przystosowanie SP ZOZ w (..)

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

5 Maja 2022

Informujemy o publikacji nowego ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które wraz z kompletem dokumentów wchodzących w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępne jest bezpośrednio w Biuletynie Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

logo Rządowego Funduszu Polski Ład

do góry