Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podsumowanie z okazji Dnia Unii Europejskiej

Podsumowanie z okazji Dnia Unii Europejskiej

9 Maja 2022

Dzień Unii Europejskiej to najlepsza okazja do przedstawienia Państwu jak kształtuje się współpraca pomiędzy Powiatem Szamotulskim, a Unią Europejską. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy zrealizowano do tej pory wiele projektów i inwestycji, dziś wspomnimy kilka, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku, a które wpływają pozytywnie na jakość życia mieszkańców naszego powiatu.

Nasze podsumowanie rozpoczniemy od urządzenia, które wspierało walkę z koronawirusem. W lipcu 2021 r. do szamotulskiego szpitala trafił UVD Robot- najnowocześniejszy sprzęt do dekontaminacji i dezynfekcji. Wartość wspomnianej jednostki to ok. 370 000,00 zł. Warto wspomnieć, że jest to pierwsze urządzenie otrzymane bezpośrednio z UE.

Dużą pomoc szamotulski szpital otrzymał także w ramach „Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań”, który jest możliwy dzięki współpracy Powiatu z  Gminą Szamotuły. Na zakup aparatów RTG, USG, pomp infuzyjnych, 27 łóżek oraz centrali do monitorowania funkcji życiowych i aparatu do znieczulenia zostało przeznaczone wsparcie w kwocie 1 800 000,00 zł.

SP ZOZ w Szamotułach zaangażowany jest również w przeprowadzanie szeregu projektów profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. Od 14 czerwca 2021 r. prowadzony jest bezpłatny program rehabilitacyjny dla ozdrowieńców po COVID-19. Nowa usługa stanowi doraźną pomocą dla osób, które doświadczyły pogorszenia zdrowia, tak fizycznego, jak i emocjonalnego. Wsparcie na ten cel wyniosło 611 500,00 zł.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przebudowy doczekają się pracownie kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Wartość zadania wynosi ponad 5 000 000,00 zł. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na jakość edukacji poprzez modernizację pracowni zawodowych, która obejmować będzie wyposażenie, instalacje oraz roboty wewnętrzne i zewnętrzne.

Powiat Szamotulski przystąpił także do projektu pn.: „ENIGMA- wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” w charakterze partnera. Projekt objął dwa szamotulskie licea - I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi oraz II Liceum przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica. Całkowita wartość zadania wynosi 2 259 384,52 zł. Dzięki udziałowi w projekcie doposażone zostaną pracownie przedmiotowe w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w celu podwyższenia ich kompetencji zawodowych oraz przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów.

Szkoły prowadzone przez Powiat Szamotulski biorą udział w projekcie pn. „Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”, który uruchomiony został w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Wsparcie jakie otrzymają szkoły to m.in. organizacja płatnych staży dla uczniów, zajęcia specjalistyczne w innowacyjnych technologicznie laboratoriach, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia ułatwiające komunikację między uczniami i pracodawcami. Środki przeznaczone na cały projekt to 63 500 000, 00 zł.

Unia Europejska wspiera Powiat Szamotulski także w obszarze pracy. Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa unijne projekty. Pierwszy z nich pn.: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój V” skierowany jest do osób do 30 roku życia. Przeznaczone środki na ten cel to ponad 7 288 000, 00 zł. Dzięki temu prawie 1000 osób może brać udział w szkoleniach, stażach oraz pozyskać dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

Drugi projekt- „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny V” jest w założeniach bliźniaczy do poprzedniego, a skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia. Kwota przeznaczona na ten program to ponad 6 000 000, 00 zł.

do góry