Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 8/2023/Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na (..)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na odcinku około 990 mb w m. Wierzeja

Flaga i Godło Polski

 

3 stycznia 2024 roku zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru budowlanego. Prace zgodnie z zawartymi 17 stycznia 2024 r. umowami trwać będą do końca sierpnia 2024 r.

Całkowita ostateczna wartość zadania wyniesie 1.512.960,80 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95 % kosztów tj.: 1.437.312,76 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowi Szamotulskiemu udzielone zostało przez BGK dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% kosztów, tj.: 1.939.546,23 zł. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej. Prace trwać będą do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcami. Zadanie obejmie kompleksową przebudowę drogi o długości 990 mb, w tym m.in.:

 • naprawę krawędzi oraz nawierzchni jezdni,
 • wykonanie po istniejącym śladzie nowej warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej,
 • wykonanie zjazdu z masy asfaltowej na ul. Kasztanową,
 • oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych,
 • wyprofilowanie i umocnienie poboczy w tym po stronie prawej kruszywem łamanym a po stronie lewej częściowo również płytami PDTP,
 • wyregulowanie studni i zasuw wodociągowych w przebiegu jezdni,
 • nowe oznakowanie poziome i pionowe.

logo Polskiego Ładu

do góry