Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 8/2023/Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do (..)

Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy

Flaga i Godło Polski

Powiatowi Szamotulskiemu udzielone zostało przez BGK dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85% kosztów, tj.: 5.881.288,21 zł. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa 2025 r. Zadanie obejmuje przebudowę części parterowego budynku przy ul. Kołłątaja 1 w Szamotułach, w której zlokalizowany jest Zespół Szkół Specjalnych, w tym m.in.:

 • wykonanie nowego ocieplenia pokrycia dachowego w cz. niższej bud. oraz drobnych naprawy w pokryciu cz. wyższej,
 • ocieplenie budynku,
 • nową instalację odgromową oraz orynnowanie,
 • w obrębie fundamentów oczyszczenie, osuszenie, wyrównanie powierzchni, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i być może poziomej możliwej do oceny dopiero po dokonaniu odkrywek oraz cieplnej,
 • przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • częściowe skucie i odtworzenie stropów oraz miejscami wykonanie sufitu podwieszanego modułowego,
 • przemurowanie ścian, przebicie nowych otworów wraz z osadzeniem nadproży i zamurowanie niepotrzebnych (w celu adaptacji pomieszczeń i dostosowania do aktualnych wymogów),
 • wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
 • częściową przebudowę instalacji elektrycznej,
 • wykonanie mechanicznej wentylacji obiektu,
 • przebudowę sanitariatów w tym jednego w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • nowe tynki, gładzie i malowanie,
 • rozebranie istniejącej konstrukcji podłóg i wykonana nowej wraz z jej dociepleniem,
 • wykonanie oddzieleń pożarowych i nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej,
 • przebudowę wyjścia ewakuacyjnego na dziedziniec szkoły,
 • przeprofilowanie rampy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz schodów zewnętrznych,
 • podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej,
 • oznakowanie wszystkich pomieszczeń stosownymi piktogramami.
do góry