Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 3PGR/2021/Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - (..)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb

Flaga i Godło Polski

18 lipca 2023 r. zakończyły się prace nad realizacją projektu, natomiast 7 września oficjalnie odebrano inwestycję wykonaną dzięki pozyskanym przez Powiat Szamotulski środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Starosta Szamotulski Beata Hanyżak, Wicestarosta Szamotulski Rafał Zimny, Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka, Członkowie Zarządu Powiatu Szamotulskiego Andrzej Grzeszczyk oraz Kazimierz Michalak, Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, Przewodniczący Rady Gminy Duszniki Marek Liszkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach Sylwia Kosicka, Sołtys Grzebieniska Małgorzata Grochna i przedstawiciele wykonawcy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 grudnia 2022 roku zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru budowlanego. Prace zgodnie z zawartymi 12 grudnia 2022 r. umowami trwać będą do końca sierpnia 2023 r.

Całkowita ostateczna wartość zadania wyniesie 2.203.302,10 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 83 % kosztów tj.: 1.825.193,67 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowi Szamotulskiemu udzielone zostało dofinansowanie przez BGK na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98 % kosztów tj.: 1.825.193,67 zł. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej. Prace trwać będą do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcami. Zadanie obejmie kompleksową przebudowę drogi o długości 447 mb w tym m.in.:

 • poszerzenie drogi i przebudowę istniejącej nawierzchni,
 • wybudowanie ok. 400 m brakujących chodników,
 • przebudowę i poszerzenie istniejących chodników,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Parkową oraz wytyczenie dodatkowego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie znaku aktywnego D6 i doświetlenie,
 • przebudową istniejących zjazdów, zatoki autobusowej i istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Bukowską poprzez zastosowaniem jednolitych, podwyższonych standardów bezpieczeństwa,
 • nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Logo Programy Polski Ład

do góry