Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 3PGR/2021/Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - (..)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb

Flaga i Godło Polski

1 grudnia 2022 roku zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru budowlanego. Prace zgodnie z zawartymi 12 grudnia 2022 r. umowami trwać będą do końca sierpnia 2023 r.

Całkowita ostateczna wartość zadania wyniesie 2.203.302,10 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 83 % kosztów tj.: 1.825.193,67 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowi Szamotulskiemu udzielone zostało dofinansowanie przez BGK na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98 % kosztów tj.: 1.825.193,67 zł. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej. Prace trwać będą do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcami. Zadanie obejmie kompleksową przebudowę drogi o długości 447 mb w tym m.in.:

 • poszerzenie drogi i przebudowę istniejącej nawierzchni,
 • wybudowanie ok. 400 m brakujących chodników,
 • przebudowę i poszerzenie istniejących chodników,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Parkową oraz wytyczenie dodatkowego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie znaku aktywnego D6 i doświetlenie,
 • przebudową istniejących zjazdów, zatoki autobusowej i istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Bukowską poprzez zastosowaniem jednolitych, podwyższonych standardów bezpieczeństwa,
 • nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Logo Programy Polski Ład

do góry