Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Środki z Budżetu Państwa/Polski Ład/Edycja 3PGR/2021/Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi (..)

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek

Flaga i Godło Polski

4 sierpnia 2023 r. zakończyły się prace nad realizacją projektu, natomiast 7 września oficjalnie odebrano inwestycję wykonaną dzięki pozyskanym przez Powiat Szamotulski środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Starosta Szamotulski Beata Hanyżak, Wicestarosta Szamotulski Rafał Zimny, Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka, Członkowie Zarządu Powiatu Szamotulskiego Andrzej Grzeszczyk oraz Kazimierz Michalak, Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg Roman Napierała, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Ostroróg Janusz Stanke, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach Sylwia Kosicka i przedstawiciele wykonawcy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 grudnia 2022 roku zakończyła się procedura o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru budowlanego. Prace zgodnie z zawartymi 13 grudnia 2022 r. umowami trwać będą do końca sierpnia 2023 r.

Całkowita ostateczna wartość zadania wyniesie 1.593.682,53 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98 % kosztów tj.: 1.561.808,88 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowi Szamotulskiemu udzielone zostało dofinansowanie przez BGK na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98 % kosztów tj.: 1.600.996,65 zł. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej. Prace trwać będą do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcami. Zadanie obejmie budowy ścieżki - pieszo rowerowej o szer. 3 m wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 800 mb w tym także m.in.:

 • budowę nowego i przebudową istniejącego oświetlenia,
 • wykonanie zjazdów i kanału technologicznego,
 • przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej,
 • przebudowę i wydłużenie przepustu,
 • wytyczenie nowego przejścia dla pieszych w m. Wielonek o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa z zastosowaniem znaków aktywnych,
 • nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Logo Programu Polski Ład

do góry