Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XXX Sesja Powiatu Szamotulskiego

XXX Sesja Powiatu Szamotulskiego

31 Grudnia 2021

Dnia 29 grudnia 2021 r. odbyła się ostatnia, XXX Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego w trybie zdalnym. Na ostatnich w tym roku obradach obecni byli Poseł na Sejm RP Marta Kubiak oraz Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. Goście pogratulowali zarówno Staroście Szamotulskiemu Beacie Hanyżak jak i całej Radzie przeprowadzonych inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, a szczególnie inwestycji drogowych. Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu oraz ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Wprowadzono również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2037 oraz w samym budżecie Powiatu na rok 2021. Ponadto Radni zagłosowali za dwiema kolejnymi uchwałami dotyczącymi aktywizacji osób młodych i osób bezrobotnych pozostających bez pracy w Powiecie Szamotulskim. Kluczowym punktem Sesji było przyjęcie projektu budżetu na rok 2022 dwudziestoma głosami za przy jednym wstrzymującym. Jest to budżet dużych inwestycji, rekordowych dotychczas w historii naszego Powiatu. Zatwierdzono także plany pracy komisji stałych i Rady Powiatu Szamotulskiego.

W 2022 roku przewidujemy ponad 111 milionów zł. dochodów oraz wydatki w kwocie ponad 122 milionów zł. Powiat przeznaczy 28 milionów zł. na inwestycje z czego najwięcej na drogi. Kolejnymi ważnymi obszarami, w jakich będziemy działać to oświata oraz ochrona zdrowia. - poinformowała Beata Hanyżak, Starosta Szamotulski.

Początek XXX Sesji Rady Powiatu

do góry