Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XXIII Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

30 Kwietnia 2021

W środę, 28 kwietnia kolejną w trybie zdalnym sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka.

Początek spotkania przebiegał pod znakiem sprawozdań. Do jednego z pierwszych omawianych w tym zakresie kwestii należała działalność Zarządu Powiatu w okresie od 24 marca do 20 kwietnia 2021 r. Głos w sprawie zabrała Starosta Beata Hanyżak, informując o pozyskanych w ostatnich dniach dofinansowaniach - 5,137 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi powiatowej 1855P Śmiłowo - Gałowo (odcinek Śmiłowo - Jastrowo) i budowę ronda w Jastrowie oraz 5,002 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach. Starosta podkreśliła, że pozyskane środki to efekt skrupulatnej realizacji planu inwestycyjnego Zarządu i Rady Powiatu Szamotulskiego, a także wytężonej pracy samorządu powiatowego w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Następnie zgromadzeni w sali sesyjnej radni wysłuchali sprawozdania z realizacji poszczególnych uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego. Poruszono też m.in. kwestie dotyczące stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Szamotulskiego w roku 2020, w tym działalności Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, realizowanych przez placówkę działań kontrolnych oraz zadań związanych z profilaktyką zdrowotną. Roku 2020 dotyczyło ponadto sprawozdanie z działań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Informacje na ten temat przedstawił Dyrektor Centrum Pan Jaromir Zieliński.

Następnie  przyjęto następujące uchwały:

 • w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2023,
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Szamotulskim na lata 2021 - 2035,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałami: Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r., Nr IX/101/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r., Nr XV/143/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz Nr XVII/160/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 października 2020 r.,
 • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, likwidacji Bursy Szkolnej, likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach oraz rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok,
 • w sprawie udzielenia w roku 2021 pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.000,00 zł. Przekazana z budżetu Powiatu Szamotulskiego kwota stanowić będzie dofinansowanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 184 w Szamotułach (ul. B. Chrobrego),
 • w sprawie zmian w budżecie w budżecie Powiatu. Podjęta uchwała przewiduje m.in. zwiększenie dochodów o 388 751,71 zł oraz wzrost wydatków o taką samą kwotę.

 zdjęcie obradujących na XXIII sesji Rady Powiatu

zdjęcie obradujący na XXIII sesji Rady Powiatu

 

do góry