Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/XLVIII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

XLVIII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

28 Grudnia 2023

28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku XLVIII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2024, która prognozuje sytuację finansowej Powiatu Szamotulskiego.

W 2024 roku w budżecie Powiatu Szamotulskiego przewidziano wydatki na rekordową kwotę w wysokości 155 768 157 zł oraz dochody w wysokości 151 768 157 zł.

Starosta Szamotulski Beata Hanyżak podsumowała uchwalony budżet: „Projekt budżetu zakłada ponad 155 milionów wydatków, które zabezpieczają podstawową działalność powiatu i jego jednostek, ale także pozwolą na realizację wielu oczekiwanych inwestycji. Prognoza jest sporządzona w sposób bezpieczny i realny. Powiat jest przygotowany na pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych zarówno europejskich jak i krajowych. Dziękuję moim wszystkim współpracownikom za współpracę przy tworzeniu budżetu”.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- „Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy”, gdzie planowane dofinansowanie (85%) wynosi 5.881.288,21 zł, wkład własny 1.037.874,39 zł;

- „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą DPS w Nowej Wsi", polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi, gdzie planowane dofinansowanie (98%) wynosi 4.443.145,85 zł, wkład własny 90.676,45 zł;

oraz z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków:

- „Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach”, w którym planowane dofinansowanie (98%) wyniosło 1.286.250,00 zł, a wkład własny 26.250,00 zł.

W budżecie znalazły się rezerwy ogólne i celowe na 2024 rok, które będą wynosić 250.000,00zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 250.000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, a także przychody budżetu w kwocie 5 486 320 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 4 000 000 00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 486 320 00 zł.

W roku 2024 zaplanowany został deficyt w kwocie 4.000.000 złotych.

Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

do góry