Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podsumowanie inwestycji w Powiecie Szamotulskim na rzecz (..)

Podsumowanie inwestycji w Powiecie Szamotulskim na rzecz oświaty w 2023 roku

29 Grudnia 2023

Rok 2023 powoli zbliża się ku końcowi, więc jest to idealny moment, aby zatrzymać się na chwilę i podsumować ostatnie 12 miesięcy w Powiecie Szamotulskim. A był to bardzo udany okres, w którym zrealizowano wiele zadań na rzecz ochrony zdrowia, oświaty, dróg, kultury i pomocy społecznej. Z tego powodu w każdym dniu będą publikowane materiały, w których szerzej będą opisane najważniejsze inwestycje z poszczególnych sektorów.

W 2023 roku głównymi celami była poprawa możliwości edukacyjnych w powiatowych szkołach. Wiele obiektów przeszło modernizację oraz przebudowy, po to by stworzyć jak najlepsze i najnowocześniejsze warunki dla uczniów.

W mijającym roku na modernizację infrastruktury edukacyjnej Powiat Szamotulski przeznaczył kwotę 1 522 586,00 zł.

Dobiegła końca największa inwestycja oświatowa prowadzona w latach 2021-2023, czyli przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Była ona warta 6 309 971,00 zł i pozwoliła na utworzenie 6 pracowni wraz z niezbędnym wyposażeniem odpowiadającym współczesnemu rynkowi pracy. Dzięki temu młodzież będzie zdobywać szeroką wiedzę i niezbędne umiejętności w pracowni: elektrycznej, spawalnictwa, obróbki ręcznej, obrabiarek konwencjonalnych oraz obrabiarek numerycznych CNC. Inwestycja wykonana została przy wsparciu finansowym UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Na poważnie wzięto się również za Halę Nałęcz - dokonano tam naprawy dachu oraz modernizacji salki do aerobiku i siłowni za łączna kwotę 135 020,00 zł.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach realizowana jest „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”. Obejmuje ona m.in.: nową nawierzchnię dla bieżni z aparaturą pomiarową i geodezyjnym wytyczeniem miejsc startów, stref zmian oraz ustawienia płotków, wytyczenie pola rzutu do pchnięcia kulą o podłożu z mączki ceglanej oraz promienia rzutu oraz wykonanie nowej nawierzchni na rozbiegu do rzutu oszczepem. Koszt inwestycji wynosi 4 323 185,00 zł z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 890 866,00 zł.

Trwają też prace w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. we Wronkach związane z „Termomodernizacją budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”. Inwestycja obejmuje m.in.: wykonanie nowej izolacji termicznej ścian, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej czy odmalowanie elewacji na jednolity styl budynków przylegających. Uruchomiona została także klasa patronacka dla kierunku technik elektryk. Całkowita wartość robót to 3 350 482,00 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85% kosztów, tj. 2 847 909,00 zł.

W Zespołach Szkół nr 2 w Szamotułach i we Wronkach ze środków powiatu wykonano adaptację kolejnych pomieszczeń do celów edukacyjnych o łącznej wartości 182 000,00 zł.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach podjął prace przygotowujące do  „Przebudowy budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 6 919 163,00 zł, z czego 85% to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja jest zaplanowana na lata 2024-2025 i obejmuje: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, przebudowę sanitariatów, jak również przebudowę i wyposażenie sal lekcyjnych.

do góry