Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej w Rolniku

Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej w Rolniku

5 Kwietnia 2019

Młodzi ludzie żyją w świecie na­syconym przekazami audiowizualnymi, przeznaczając bardzo wiele czasu na kontakt z mediami, w tym z filmem, który wydaje się być zatem bezcennym narzędziem przekazywania im wiedzy o życiu, świecie i o nich samych.

W lutym bieżącego roku Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach, energicznie działający na polu edukacji medialnej i filmowej, zakwalifikował się do projektu „Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej”, realizowanego przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W piątek 29 marca w ramach projektu odbyły się w szkole pierwsze z dwóch blisko pięciogodzinnych warsztatów filmoznawczych dla uczennic oraz uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego. Warsztaty o nazwie „Analiza dzieła filmowego w szkole. Przykłady i ćwiczenia” poprowadził dr Adam Domalewski, filmoznawca i teatrolog, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. 

Młodzież na zajęciach poznawała podstawowe pojęcia z zakresu języka filmowego i nabywała umiejętności analizowania i interpretowania dzieł audiowizualnych. Uczennice i uczniowie uczyli się świadomego i krytycznego podejścia do sztuki filmowej, które finalnie prowadzi do odczytywania jej dzieł na różnych poziomach: językowym, kompozycyjnym i gatunkowym. W trakcie zajęć Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej rozmawiał z młodzieżą między innymi na temat sposobów obrazowania przemocy w filmie „Męska sprawa” Sebastiana Fabickiego oraz poetyki symbolizmu i ekspresjonizmu w animacji Piotra Dumały zatytułowanej  „Łagodna”.  Licealistki i licealiści ocenili warsztaty jako inspirujące do oglądania, niekoniecznie łatwych w odbiorze,  wartościowych obrazów polskiej i światowej kinematografii.

Zajęcia dla młodzieży poprzedzone zostały warsztatami dla kadry nauczycielskiej, mającymi na celu wsparcie jej pracy dydaktycznej poprzez poszerzenie wiedzy i kształcenie nowych umiejętności. Zajęcia wprowadziły nauczycielki w kluczowe zagadnienia związane z edukacją filmową i tajniki pracy z dziełem audiowizualnym. Uczestniczki warsztatów, stawiające sobie za cel kształcenie kluczowych kompetencji medialnych młodych ludzi (rozumianych między innymi jako kompetencje intelektualne w zakresie świadomego odbioru przekazów medialnych, w tym filmów) poznały metodologię, która pozwala włączać do programu lekcji analizę i interpretację filmu, analogicznie do omawianej na lekcjach literatury. Stwarza to możliwość opowiadania uczennicom oraz uczniom o otaczającej rzeczywistości w sposób nierzadko bardziej dla nich przekonujący.

 Teść i zdjęcia: Zespół Szkól nr 2 w Szamotułach

Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej w Rolniku

Galeria aktualności

do góry