Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach od 15.04.2020r. (..)

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach od 15.04.2020r. prowadzi nabór wniosków

15 Kwietnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach od 15.04.2020r. prowadzi nabór wniosków na następujące formy pomocy:

 

 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, przyznawane na podstawie art. 15zzc ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

 

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, przyznane na podstawie art.15zzb ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wnioski mogą składać pracodawcy, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu szamotulskiego.

 

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, przyznane na podstawie art.15zze ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Wnioski należy składać

 • w wersji elektronicznej poprzez platformę gov.pl(Tarcza antykryzysowa);
 • w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie urzędu na I piętrze;
 • w terminie 14 dni od dnia 15.04.2020 r.

 

Zadania realizowane są w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje szczegółowe: www.szamotuly.praca.gov.pl w zakładce aktualności.

do góry