Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Podpisano umowy na zadania drogowe finansowane z Rządowego (..)

Podpisano umowy na zadania drogowe finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

11 Października 2023

11 października Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wraz ze Starostą Szamotulskim Beatą Hanyżak, Wicestarostą Rafałem Zimny oraz Skarbnik Powiatu Agnieszką Szulczyk podpisali umowy na dwa zadania drogowe. 

Pierwsze z zadań, które zostanie zrealizowane przez Powiat Szamotulski nich pn. „Remont drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo - Sokolniki Wielkie na odcinku Brodziszewo - Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km” otrzymało wsparcie w wysokość 60 % szacowanej, kwalifikowalnej wartości tj. 1.495.948,91 zł. Całkowita, przewidywana wartość zadania wyniesie 2.493.248,19 zł. Remont obejmuje m.in.: odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej z miejscowym jej poszerzeniem na łuku do 6 m, regulację zjazdów z kostki betonowej oraz remont zjazdów gruntowych z wykorzystaniem kruszywa grubości 20 cm.

Drugie zadanie  „Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły - Górka na odcinku ok. 350 m” otrzymało wsparcie w wysokość 60 % szacowanej, kwalifikowalnej wartości tj. 494.807,83 zł. Całkowita przewidywana wartość zadania to 824.679,73 zł. Remont obejmuje m.in.: nową warstwę ścieralną i wiążącą drogi ze zwiększeniem pochylenia poprzecznego w celu lepszego odprowadzania wód deszczowych, wykonanie ścieku oraz wpustu ulicznego z wlotem do rowu przydrożnego, profilowania, zagęszczania oraz podbudowy i nawierzchni zjazdów a także odmulenie i odtworzenie rowu przydrożnego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi zastosowane zostaną punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka”. Zadanie jest kolejnym etapem rozpoczętej w 2020 r. kompleksowej przebudowy drogi.

Na spotkaniu byli obecni także przedstawiciele gmin Ostroróg i Kaźmierz oraz Miasta Obrzycka, którzy podpisali umowy na remonty dróg.

 

do góry