Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Ostatnia sesja Rady Powiatu Szamotulskiego kadencji (..)

Ostatnia sesja Rady Powiatu Szamotulskiego kadencji 2018-2024

25 Kwietnia 2024

24 kwietnia odbyła się 51 sesja Rady Powiatu Szamotulskiego - ostatnia w mijającej kadencji.

Ze względu na wygaśnięcie mandatów kilku Radnym, którzy w wyborach samorządowych, głosami mieszkańców poszczególnych gmin, wybrani zostali na burmistrzów oraz wójta, sesję rozpoczęto od wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Do wyboru nowego Przewodniczącego Rady, obrady prowadził radny - senior Kazimierz Augustynek.

W dalszej części obrad omówiono sprawozdania: z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 20 marca do 17 kwietnia 2024 r., z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego, z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Zapoznano się z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Szamotulskim za 2023 rok oraz realizacją programu współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

Starosta Szamotulski Beata Hanyżak podziękowała wszystkim członkom Zarządu Powiatu Szamotulskiego, radnym oraz pracownikom Urzędu i jednostki za współpracę w mijającej kadencji. Podkreśliła wagę wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju powiatu oraz osiągnięcia, które zostały zrealizowane dzięki solidnemu partnerstwu i determinacji wszystkich zaangażowanych. Przemowy pożegnalne wygłosili również: Wicestarosta Szamotulski Rafał Zimny, Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Piotr Michalak.

do góry