Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Nabór na Inspektora Weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa (..)

Nabór na Inspektora Weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności

10 Lutego 2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach prowadzi nabór na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

Osoba na tym stanowisku:

 • wykonuje zadania związane z nadzorowaniem podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych, w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • kontroluje zakłady podlegające zatwierdzeniu oraz rejestracji w zakresie przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych;
 • dokonuje analizy i oceny bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji;
 • prowadzi dokumentację i sprawozdawczość z zakresu produkcji artykułów spożywczych zwierzęcego pochodzenia;
 • egzekwuje wymagania weterynaryjne związane z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień z zakresu produkcji artykułów spożywczych zwierzęcego pochodzenia;
 • przyjmuje i wysyła informację o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF;
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne dla bieżącego przepływu informacji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu bezpieczeństwa żywności (np. Technologia Żywności). Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy aplikacji lekarzy weterynarii),
 • znajomość przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Office, programu pocztowego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

do góry