Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Komunikat Starosty Szamotulskiego dotyczący obsługi (..)

Komunikat Starosty Szamotulskiego dotyczący obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach do dnia 17 stycznia 2021 roku.

31 Grudnia 2020

                                                                                                herb

                                    

Komunikat Starosty Szamotulskiego

dotyczący obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach

do dnia 17 stycznia 2021 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów na rzecz obsługi zdalnej - poprzez komunikację elektroniczną w celu umożliwienia Państwu bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw.

 

 Rejestracja pojazdów

W związku z nowymi okolicznościami zalecamy rejestrację pojazdów po wcześniejszym przesłaniu skanu dokumentów przedkładanych do rejestracji na email: . Po akceptacji przez pracownika przesłanego skanu dokumentów klient zostanie powiadomiony mailem zwrotnym o kompletności dokumentów oraz o sposobie przesłania lub dostarczenia oryginałów dokumentów do organu rejestrującego. Decyzje o rejestracji pojazdów, wraz z dowodami rejestracyjnymi, mogą być odbierane osobiście w biurze podawczym Starostwa (przez właściciela lub pełnomocnika) lub po uzgodnieniu telefonicznym mogą być wysłane Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dla osób, które przybędą osobiście do Starostwa istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w tymczasowym biurze podawczym z podaniem adresu poczty e-mail, nr telefonu oraz imienia i nazwiska celem umożliwienia kontaktu pracownika z osobą składającą dokumenty (zgłaszającą sprawę).

 

Wszelkie informacje związane z rejestracją pojazdów lub dowodami rejestracyjnymi można uzyskać wyłącznie telefonicznie, pod numerami telefonów: 

- Sprawy związane z wydawaniem dowodów rejestracyjnych - 61 292 87 34,

- Sprawy związane z rejestracją pojazdów - 61 292 87 32/33

 

Prawo jazdy

Doręczenie prawa jazdy (nowego i zatrzymanego) oraz wyrobienie profilu kierowcy możliwe będzie poprzez wysłanie dokumentu Pocztą Polską, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 

- Sprawy związane z wydawaniem praw jazdy: 61 292 87 36/38

 

Zgłoszenia zbycie /nabycie pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy przesłać wyłącznie: drogą elektroniczną przez platformę epuap.gov.pl lub tradycyjnie za pomocą Poczty Polskiej na adres tutejszego Starostwa.

Zgodnie z opublikowaną informacją Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17.12.2020r. informujemy, że przepis art. 31i tzw. ustawy antycovidowej miał charakter epizodyczny i po okresie jego obowiązywania (tj. po 31.12.2020r.) powracają dotychczas obowiązujące terminy na: zarejestrowanie pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Zatem wyjaśniamy, że od dnia 01.01.2021r. obowiązują ponownie 30 dniowe terminy w odniesieniu do pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Dowody rejestracyjne pojazdów

Przypominamy, że od listopada 2018 r. właściciele pojazdów nie muszą posiadać przy sobie podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego gdyż wszystkie dane o pojeździe są uzyskiwane przez odpowiednie służby z ewidencji CEPiK.

Ponadto informujemy, że od 4 grudnia br. wygasa obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu wyczerpania miejsca na wpis diagnosty o przeprowadzonym badaniu technicznym w dowodzie rejestracyjnym.

Wydane pozwolenia czasowe zachowują swoją ważność pomimo, że w tych dokumentach widnieje miesięczny termin ważności. Zatem informujemy, że obecnie nie ma także potrzeby aby osoby, które mają do odbioru stały dowód rejestracyjny zgłaszały się po jego odbiór, ponieważ wydane pozwolenie czasowe jest nadal ważne do 2 tygodni po dniu ogłoszenia odwołania pandemii.

UWAGA

Rezerwacja internetowa wizyt

Ponadto informujemy, że z dniem 5 listopada br., w związku z wprowadzeniem nowych zasad funkcjonowania Wydziału, rezerwacja internetowa wizyt zostaje zawieszona do 17 stycznia 2021 r. a dokonane rezerwacje anulowane.

 

System kolejkowy (biletomat)

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu z klientami i przejściem Wydziału w tryb pracy on-line informujemy, że do 17 stycznia 2021 r.  zawiesza się funkcjonowanie systemu kolejkowego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

 

                                                                                                                                                                         Starosta Szamotulski

                                                                                                                                                                          /-/ Beata Hanyżak

      

do góry