Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Grant dla Powiatu Szamotulskiego w ramach Programu (..)

Grant dla Powiatu Szamotulskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

4 Października 2022

28 września 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”.

Powiat Szamotulski w ramach grantu pozyskał wsparcie w kwocie 275.235,00 zł stanowiące 100 % szacunkowej wartości zadania. Realizację projektu zaplanowano do końca 2022 r.

Plakat informujący o otrzymanym grancie w ramach

do góry