Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

19 Czerwca 2024

19 czerwca odbyła się Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Na początku złożono gratulacje Pani mgr Natalii Sobczak z okazji powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach.

Omówiono sprawozdania: z działalności Zarządu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 15 maja do 11 czerwca 2024 r. oraz z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego.

Po przedstawieniu raportu o stanie Powiatu Szamotulskiego za rok 2023 odbyła się na ten temat debata.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego wotum zaufania.

Rozpatrzono sprawozdania: Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2023 i finansowego za rok 2023.

Kolejnymi etapami było przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Szamotulskiego na dzień 31 grudnia 2023 r., a także przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.

Przedstawiono również wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Szamotulskiego za rok 2023, a następnie przedstawiono opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Szamotulskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Głosowanie było jednogłośne - 18 radnych głosowało „za”.

Podjęto następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok, w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024 - 2037, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Szamotulskiego i w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach i Starosty Powiatu Szamotulskiego.

do góry