Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/ Raport dot. sytuacji na rynku pracy w Powiecie (..)

Raport dot. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Szamotulskim do 19 czerwca 2020 r.

24 Czerwca 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach prowadzi nabór ciągły na Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców niezatrudniających pracowników przyznawane na podstawie art. 15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 22 czerwca br. zostały ogłoszone ponownie nabory na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, pracodawców i organizacji pozarządowych.

Powiat Szamotulski dysponuje kwotą 50 milionów złotych z przeznaczeniem na pożyczki i dofinansowania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, a zadania wynikają z art. 15zzb - 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.)

Statystyka złożonych wniosków :

Wnioski o pożyczki:

 • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 19.06.2020r. - 4417 (163 rozpatrzone negatywnie)
 • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 06.2020r. - 4249

Wnioski o dofinansowania kosztów prowadzenia działalności i wynagrodzeń:

 • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych na dzień 19.06.2020r. - 513 (66 rozpatrzonych negatywnie)
 • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych wypłaconych na dzień 19.06.2020r. - 436
 • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców na dzień 19.06.2020r. - 378
 • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców wypłaconych do dnia 19.06.2020r. - 182

Dostępność Powiatowego Urzędu Pracy:

 1. Z dniem 4 maja 2020r. zmienione zostały godziny obsługi klientów w PUP. Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Obsługa infolinii w godzinach od 7:00 do 15:00, telefony kom.795 411 758 i 728 961 889).  

 

 

do góry