Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Aktualności/ Ostatnia w tym roku kalendarzowym, XX sesja Rady Powiatu (..)

Ostatnia w tym roku kalendarzowym, XX sesja Rady Powiatu Szamotulskiego

31 Grudnia 2020

 

30 grudnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Powiatu Szamotulskiego, ostatnie w tym roku kalendarzowym lecz bardzo istotne, gdyż dotyczyło uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok. Uczestniczyli w nim wszyscy radni. Rada podjęła 7 uchwał, które dotyczyły:

- zmiany Uchwały nr XII/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Szamotulski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich;

- uchylenia uchwały nr XVI/149/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego;

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020-2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok;

- wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021-2037;

- uchwały budżetowej na rok 2021;

- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych i Rady Powiatu Szamotulskiego na rok 2021.

Podczas sesji Starosta Szamotulski Beata Hanyżak przedstawiła Radnym do przyjęcia projekt budżetu na 2021 rok, określiła go jako odpowiedzialny i realny, powiedziała, m.in., że „przyszłoroczny budżet przewiduje dochody w wysokości 93.535.012,65 zł oraz wydatki w kwocie 95.970.571,65 zł, co skutkuje deficytem rzędu 2.435.559,00 zł. W strukturze dochodów podstawową pozycję stanowią dochody własne - 42,14%, następnie subwencje - 38,37 % i dotacje - 19,49%. Po stronie wydatków najwyższe koszty ponoszone są w związku z działaniami związanymi z oświatą - 48,75%, szeroko rozumianą pomocą i polityką społeczną - 22,69%. Jednocześnie  Starosta podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna i zapewniła, że tak jak przez ostatnie 2 lata, będzie nadal wraz z Zarządem działać w kwestii pozyskania kolejnych już środków zewnętrznych, ze wszystkich możliwych źródeł”.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Biniak omówił szczegółowo poszczególne działy budżetu na 2021 rok. Nad projektem budżetu odbyła się szeroka dyskusja Radnych.

Ostatecznie uchwała budżetowa na 2021 rok została przyjęta przez Radnych Powiatu Szamotulskiego większością głosów: 20 głosy za przyjęciem, 1 przeciw.

 

Sesja 2

Sesja 1

 

do góry