Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 31.08.2023

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach ul. Leśna 17, 64-510 Wronki
Kategoria: SPORT
Data: 2023-01-02 - 2023-12-31
SPORT / 2023-01-02

W budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach ul. Leśna 17, 64-510 Wronki utworzona została wirtualna strzelnica. Strzelnica udostępniona jest na potrzeby:

 1. Uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 130 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi szkołami oraz zawartymi porozumieniami, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielenia godzin przeznaczonych szkołom.
 2. Organizacji porządkowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa  w wymiarze do 30 godzin w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi podmiotami oraz zawartymi porozumieniami, przy ustanowieniu przejrzystych zasad rozdzielenia godzin przeznaczonych organizacjom.

Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zarządzającego strzelnicą, po podpisaniu porozumienia.

Kontakt w sprawie strzelnicy:

Pani Monika Kozber: tel. 67 25 40 213

Rejestracja odbywać się będzie w każdy piątek w godzinach od 8:00 do 12:00

Miejsce: Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach / Sala Wystaw czasowych
Kategoria: KULTURA
Data: 2023-02-18 - 2023-08-31

Zapraszamy na wernisaż wystawy porcelany z Chodzieży już 2 lutego (czwartek) 2023 roku o godzinie 18.00.
Wystawa czynna od 3 lutego 2023 do 31 sierpnia 2023 roku.
Gdzie? Muzeum - Zamek Górków / Sala Wystaw czasowych.
Prezentowane obiekty pochodzą z kolekcji Piotra Marca.

Miejsce: Rynek w Szamotułach//Museum - Zamek Górków/ wirydarz klasztoru franciszkanów w Szamotułach
Kategoria: KULTURA
Data: 2023-07-01 - 2023-09-03
KULTURA / 2023-07-01

Szamotulski Ośrodek Kultury, organizuje tradycyjnie latem cykl pt. „Koncertowe Lato SzOK”, które wspiera Powiat Szamotulski wraz z Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach. W tym roku nastąpią dwie zmiany: jedna to lokalizacja koncertów na szamotulskim Rynku oraz druga: imprezy będą odbywać się także w soboty.

Cykl będzie trwać od 1 lipca do 3 września.

Oprócz koncertów na Rynku będą też bardziej kameralne koncerty przy baszcie Halszki i w wirydarzu klasztoru, a największe w Parku Zamkowym.

W zróżnicowanym programie koncertowym pojawią się m.in. 13 sierpnia Golden Life, 3 września Andrzej Sikorowski z „Pod Budą”. Dla wielbicieli innych klimatów muzycznych odbędą dwie edycje  „Summer Disco Szamotuły” 22 lipca i 2 września, a podczas nich m.in. Luka Rosi czy Bartek Wrona. Szczegółowy program jest widoczny na plakacie.

Zapraszamy do udziału!

Kalendarium koncertów: 

1 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Damian Ukeje,

2 lipca (niedziela) godz. 17:00 wirydarz klasztoru franciszkańskiego, Bożena Sitek,

8 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Dorota Lanton "Miłość w Paryżu",

9 lipca (niedziela) godz. 18:00 na Rynku, Mała Lady P,

15 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Spektakl Familijny "Komedyjka" Teatr "Kulka",

16 lipca (sobota) godz. 18:00 przy Baszcie Haszlki na terenie Muzeum Zameku Górków, Zuzanna Śpiewa Piosenki

22 lipca (sobota) godz. 19:00 w Parku Zamkowym, Summer Disco Szamotuły (Luka Rosi, Bartek Tecław i zabawa taneczna z DJ),

29 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Klezmer Folk Band,

6 sierpnia (niedziela) godz. 18:00 na Rynku, Dixie Company, 

12 sierpnia (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Suplemet Diety, 

13 sierpnia (niedziela) godz. 18:00 na Rynku, Golden Life,

19 sierpnia (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Retro Boys (koncert z repertuarem K. Krawczyka),  

20 sierpnia (niedzielna) godz. 18:00 przy Baszcie Halszki na terenie Muzeum Zameku Górków, Sam Alty, 

26 sierpnia (sobota) godz. 18:00 na Rynku, WOK Jazz Combo,

27 sierpnia (niedziela) godz. 14:00 - 18:00 w Parku Zamkowym, Jarmark Szamotulski, 

2 września (sobota) godz. 19:00 w Parku Zamkowym, Summer Disco Szamotuły, 

3 września (sobota) godz. 18:00 w Parku Zamkowym, Andrzej Sikorowski (Pod Budą) i Maja Sikorowska z zespołem.  

Miejsce: Rynek w Szamotułach//Museum - Zamek Górków/ wirydarz klasztoru franciszkanów w Szamotułach
Kategoria: KULTURA
Data: 2023-07-01 - 2023-09-03

Szamotulski Ośrodek Kultury, organizuje tradycyjnie latem cykl pt. „Koncertowe Lato SzOK”, które wspiera Powiat Szamotulski wraz z Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach. W tym roku nastąpią dwie zmiany: jedna to lokalizacja koncertów na szamotulskim Rynku oraz druga: imprezy będą odbywać się także w soboty.

Cykl będzie trwać od 1 lipca do 3 września.

Oprócz koncertów na Rynku będą też bardziej kameralne koncerty przy baszcie Halszki i w wirydarzu klasztoru, a największe w Parku Zamkowym.

W zróżnicowanym programie koncertowym pojawią się m.in. 13 sierpnia Golden Life, 3 września Andrzej Sikorowski z „Pod Budą”. Dla wielbicieli innych klimatów muzycznych odbędą dwie edycje „Summer Disco Szamotuły” 22 lipca i 2 września, a podczas nich m.in. Luka Rosi czy Bartek Wrona. Szczegółowy program jest widoczny na plakacie.

Zapraszamy do udziału!

Kalendarium koncertów: 

1 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Damian Ukeje,

2 lipca (niedziela) godz. 17:00 wirydarz klasztoru franciszkańskiego, Bożena Sitek,

8 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Dorota Lanton "Miłość w Paryżu",

9 lipca (niedziela) godz. 18:00 na Rynku, Mała Lady P,

15 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Spektakl Familijny "Komedyjka" Teatr "Kulka",

16 lipca (sobota) godz. 18:00 przy Baszcie Haszlki na terenie Muzeum Zameku Górków, Zuzanna Śpiewa Piosenki

22 lipca (sobota) godz. 19:00 w Parku Zamkowym, Summer Disco Szamotuły (Luka Rosi, Bartek Tecław i zabawa taneczna z DJ),

29 lipca (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Klezmer Folk Band,

6 sierpnia (niedziela) godz. 18:00 na Rynku, Dixie Company, 

12 sierpnia (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Suplemet Diety, 

13 sierpnia (niedziela) godz. 18:00 na Rynku, Golden Life,

19 sierpnia (sobota) godz. 18:00 na Rynku, Retro Boys (koncert z repertuarem K. Krawczyka),  

20 sierpnia (niedzielna) godz. 18:00 przy Baszcie Halszki na terenie Muzeum Zameku Górków, Sam Alty, 

26 sierpnia (sobota) godz. 18:00 na Rynku, WOK Jazz Combo,

27 sierpnia (niedziela) godz. 14:00 - 18:00 w Parku Zamkowym, Jarmark Szamotulski, 

2 września (sobota) godz. 19:00 w Parku Zamkowym, Summer Disco Szamotuły, 

3 września (sobota) godz. 18:00 w Parku Zamkowym, Andrzej Sikorowski (Pod Budą) i Maja Sikorowska z zespołem.  

Miejsce: Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach / Sala Wystaw czasowych
Kategoria: KULTURA
Data: 2023-08-31
KULTURA / 2023-08-31

Zapraszamy na wernisaż wystawy porcelany z Chodzieży już 2 lutego (czwartek) 2023 roku o godzinie 18.00.
Wystawa czynna od 3 lutego 2023 do 31 sierpnia 2023 roku.
Gdzie? Muzeum - Zamek Górków / Sala Wystaw czasowych.
Prezentowane obiekty pochodzą z kolekcji Piotra Marca.

Kategoria: KULTURA
Data: 2023-08-31
KULTURA / 2023-08-31

Zachowaj Tradycje! Teraz Drewno! Konkurs dla twórców ludowych, rękodzielników i rzemieślników!

Autorów prac wykonanych z drewna i inspirowanych tradycją zapraszamy do udziału w Konkursie „Zachowaj tradycje - (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich - Mazowsze i Polska Wschodnia” wdrażanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i finansowanego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prace wykonane z drewna, o charakterze zarówno artystycznym, jak i użytkowym, można zgłaszać w ramach trzech kategorii konkursowych:

 1. Sztuka ludowa
  II. Rękodzieło ludowe
  III. Rzemiosło ludowe

Konkurs składa się z dwóch etapów - regionalnego i ogólnopolskiego. W ramach pierwszego etapu zainteresowani udziałem przesyłają opis swojej pracy, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, na adres odpowiedniego biura regionalnego, określonego w regulaminie Konkursu. Opisy prac można nadsyłać do 31 sierpnia br.

Trzy pierwsze prace otrzymają nagrody konkursowe, odpowiednio o wartości: 5, 3 i 2 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.neginacezawody.pl/konkurs/

Zapraszamy!

Kategoria: KULTURA
Data: 2023-08-31

Zachowaj Tradycje! Teraz Drewno! Konkurs dla twórców ludowych, rękodzielników i rzemieślników!

Autorów prac wykonanych z drewna i inspirowanych tradycją zapraszamy do udziału w Konkursie „Zachowaj tradycje - (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich - Mazowsze i Polska Wschodnia” wdrażanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i finansowanego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prace wykonane z drewna, o charakterze zarówno artystycznym, jak i użytkowym, można zgłaszać w ramach trzech kategorii konkursowych:

 1. Sztuka ludowa
  II. Rękodzieło ludowe
  III. Rzemiosło ludowe

Konkurs składa się z dwóch etapów - regionalnego i ogólnopolskiego. W ramach pierwszego etapu zainteresowani udziałem przesyłają opis swojej pracy, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, na adres odpowiedniego biura regionalnego, określonego w regulaminie Konkursu. Opisy prac można nadsyłać do 31 sierpnia br.

Trzy pierwsze prace otrzymają nagrody konkursowe, odpowiednio o wartości: 5, 3 i 2 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.neginacezawody.pl/konkurs/

Zapraszamy!

do góry