Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 29.05.2023

Miejsce: Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach / Sala Wystaw czasowych
Kategoria: KULTURA
Data: 2023-02-18 - 2023-08-31

Zapraszamy na wernisaż wystawy porcelany z Chodzieży już 2 lutego (czwartek) 2023 roku o godzinie 18.00.
Wystawa czynna od 3 lutego 2023 do 31 sierpnia 2023 roku.
Gdzie? Muzeum - Zamek Górków / Sala Wystaw czasowych.
Prezentowane obiekty pochodzą z kolekcji Piotra Marca.

Kategoria: KULTURA
Data: 2023-05-01 - 2023-06-30
KULTURA / 2023-05-01

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach: Infrastruktura przestrzeni publicznej; Ochrona środowiska i ekologia; Edukacja; Sport, rekreacja i turystyka; Kultura i tradycja; Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna; Kategoria specjalna.

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Kategoria: KULTURA
Data: 2023-05-01 - 2023-06-30

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach: Infrastruktura przestrzeni publicznej; Ochrona środowiska i ekologia; Edukacja; Sport, rekreacja i turystyka; Kultura i tradycja; Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna; Kategoria specjalna.

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Kategoria: URZĄD
Data: 2023-05-29
Godzina: 10:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Szamotułach, w sali nr 7.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023 - 2037.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2023-05-29
Godzina: 11:30

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskiego obędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Szamotułach, w sali nr 7.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w 2022 roku.
 4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2022 roku.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2023-05-29
Godzina: 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Sali Rycerskiej Muzeum Zamek - Górków w Szamotułach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach w 2022 roku.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach w 2022 roku.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Szamotułach
Kategoria: URZĄD
Data: 2023-05-29
Godzina: 9:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Szamotułach, w sali nr 7.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie. 
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 4. Promocja powiatu - obszary działań oraz perspektywa nowych programów i projektów promocji powiatu.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
do góry