Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
  • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
  • ul. Wojska Polskiego 4,
    64-500 Szamotuły
  • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 20.03.2023

Kategoria: KULTURA
Data: 2023-03-20

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony! (krus.gov.pl)

Miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Szamotułach, ul. Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły
Kategoria: URZĄD
Data: 2023-03-20
Godzina: 17:00
URZĄD / 2023-03-20

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach zaprasza Rodziców na cykl 6 warsztatów psychoedukacyjnych "Szkoła dla Rodziców". Warsztaty przeznaczone są dla tych Rodziców, którzy pragną:

- budować pozytywne relacje z dzieckiem,

- efektywnie komunikować się z dzieckiem,

- skutecznie motywować dziecko do nauki i współdziałania,

- modyfikować niepożądane zachowania dziecka typu opór, złość, uzależnienie od telefonu etc.

- konstruktywnie rozwiązać sytuacje problemowe,

- wspierać proces usamodzielniania się dziecka,

- budować realne poczucie własnej wartości u dziecka,

- wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze i być szczęśliwym Rodzicem.

Motto Szkoły dla Rodziców:

Wychować - to kochać i wymagać!

Początek warsztatów 20 marzec 2023 r., godz. 17.00.

Miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Szamotułach, ul. Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły, sala konferencyjna - parter.

Zgłoszenia: telefon 664 064 138.

Osoby prowadzące:

mgr Bożena Letkiewicz - psycholog,

mgr Beata Malinowska - pedagog.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Szamotułach, ul. Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły
Kategoria: URZĄD
Data: 2023-03-20
Godzina: 17:00

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach zaprasza Rodziców na cykl 6 warsztatów psychoedukacyjnych "Szkoła dla Rodziców". Warsztaty przeznaczone są dla tych Rodziców, którzy pragną:

- budować pozytywne relacje z dzieckiem,

- efektywnie komunikować się z dzieckiem,

- skutecznie motywować dziecko do nauki i współdziałania,

- modyfikować niepożądane zachowania dziecka typu opór, złość, uzależnienie od telefonu etc.

- konstruktywnie rozwiązać sytuacje problemowe,

- wspierać proces usamodzielniania się dziecka,

- budować realne poczucie własnej wartości u dziecka,

- wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze i być szczęśliwym Rodzicem.

Motto Szkoły dla Rodziców:

Wychować - to kochać i wymagać!

Początek warsztatów 20 marzec 2023 r., godz. 17.00.

Miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Szamotułach, ul. Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły, sala konferencyjna - parter.

Zgłoszenia: telefon 664 064 138.

Osoby prowadzące:

mgr Bożena Letkiewicz - psycholog,

mgr Beata Malinowska - pedagog.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

do góry