Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 29.11.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-11-29
Godzina: 10:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szamotuły.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-11-29
Godzina: 11:30

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 11.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.  

Porządek posiedzenia:

 1. Owarcie 
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-11-29
Godzina: 12:30

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Rady Powiatu Szamotulskiego obędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 12.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/173/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej uchwałą nr XXXIV/209/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 października 2017 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/246/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2022 roku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2023.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-11-29
Godzina: 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Szamotulskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Szamotulskiego i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.
do góry