Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 21.06.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-06-21
Godzina: 11:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Szamotulskiego za rok 2021.
 4. Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2021 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-06-21
Godzina: 13:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Szamotulskiego za rok 2021.
 4. Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037 za 2021 rok.
 5. Analiza sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.
do góry