Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 01.06.2022

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-05-17 - 2022-06-19
URZĄD / 2022-05-17

Otworzono Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szamotułach:

https://www.powiat-szamotuly.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/Otworzono-Lokalny-Punkt-Pomocy-Pokrzywdzonym-Przestepstwem-w-Szamotulach/idn:1618

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-06-01
Godzina: 8:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2021 rok oraz analiza informacji o stanie mienia.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037 za 2021 rok.
 5. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 6. Analiza sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2021 rok.
 8. Zapoznanie się z wykazem uchwał Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 9. Analiza sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2021 rok.
 10. Analiza sprawozdania z realizacji planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach za 2021 rok.
 11. Analiza sprawozdania z realizacji planu finansowego Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach za 2021 rok.
 12. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.
do góry