Unia Europejska
#szamotulski #tradycja #powiat #nowoczesność
 • Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
 • ul. Wojska Polskiego 4,
  64-500 Szamotuły
 • tel.: + 48 61 292 87 00

Wydarzenia

terminarz dnia 23.05.2022

Kategoria: KULTURA
Data: 2022-05-02 - 2022-05-31

Fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja, puzon, fagot.

A Twoje dziecko na jakim instrumencie chciałoby grać?

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im Wacława z Szamotuł w Szamotułach zaprasza:

- na dni otwarte, które odbędą się 7 maja w godzinach 11:00-13:00,

- do rekrutacji na rok 2022/2023, która potrwa do 31 maja.

Do szkoły mogą przystąpić dzieci w wieku 6-16 lat.

Szczegóły znajdziecie na stronie: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach (psmszamotuly.art.pl)

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-05-17 - 2022-06-19
URZĄD / 2022-05-17

Otworzono Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szamotułach:

https://www.powiat-szamotuly.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/Otworzono-Lokalny-Punkt-Pomocy-Pokrzywdzonym-Przestepstwem-w-Szamotulach/idn:1618

Kategoria: URZĄD
Data: 2022-05-23
Godzina: 10:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2021 roku.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za 2021 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-05-23
Godzina: 13:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 - 2037.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Kategoria: URZĄD
Data: 2022-05-23
Godzina: 14:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach za 2021 rok.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach za 2021 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
do góry